ШАХС МАЪНАВИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ ВА ВОСИТАЛАРИ

Main Article Content

Мерзаев Икром Бобақулович

Abstract

Мақолада Шахс маънавиятини ривожлантиришнинг омиллари ва воситалари , Ўзбек халқи, энг қадимий даври, ҳозирга қадар давом этиб келаётган қадриятлари, Маънавий баркамоллик, масалалари ёритилган.

Article Details

How to Cite
Мерзаев Икром Бобақулович. “ШАХС МАЪНАВИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ ВА ВОСИТАЛАРИ”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 3, Mar. 2024, pp. 76-82, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/1363.
Section
Articles

References

Дадашева, Ақида Абдужаббаровна. "Ўзбекистон республикаси– конституциявий ислоҳотлар давр талаби." Academic research in educational sciences 3.10 (2022): 288-291.

Дадашева А. А. Ўзбекистон республикаси–конституциявий ислоҳотлар давр талаби //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 288.

Дадашева А. А. Ўзбекистон республикаси–конституциявий ислоҳотлар давр талаби //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 288- 291.

Дадашева А. А. Ўзбекистон республикаси–конституциявий ислоҳотлар давр талаби.

дадашева а. а. давлат хизматини ислоҳ қилиш шароитида ҳокимлар фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг асосий йўналишлари //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. TSTU Conference 1. – С. 117-122.

Ruzigul, U., Nasirjan, J., Dilmurodkhakim, A., Mirshod, H., & Urozboy, E. (2020). Rationale and history of human reflections in the muslim philosophy. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(5), 1453-1458.

Ramatov, J., & Umarova, R. (2020). Theoretical and ideological sources of beruni's philosophical views. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(11), 1974-1980.

Ramatov, J., Umarova, R., Baratov, R., Khasanov, M., Sultonov, S., & Kushakov, F. (2022). Modern requirements for the spiritual image of young people and its manifestation in practice. Academic research in educational sciences, 3(10), 582-586.

Ramatov, J., & Umarova, R. (2020). Theoretical and ideological sources of beruni's philosophical views. Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(11), 1974-1980.

Умарова, Р. Ш. (2019). Бытие и философские взгляды Абу Райхана Беруни. Достижения науки и образования, (3 (44)), 32-33.

Ramatov, J., & Umarova, R. (2021). Central Asia in Ix-xii Centuries: Socio-political Situation, Spiritual and Cultural Development. Academicia Globe: Inderscience Research, 2(04), 148-151.

Ramatov, J., Umarova, R., Baratov, R., Jurabayev, N., & Artikova, B. (2022, June). Constructive and optimal solutions for the formation of a stable ecological situation in the Aral Sea region of Uzbekistan. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030113). AIP Publishing LLC.

Умарова, Р. (2015). Некоторые аспекты взаимоотношений природы, человека и общества во взглядах Абу Али Ибн Сино и Абу Райхан Беруни. Theoretical & Applied Science, (10), 127-129.

Умарова, Р. Ш., Абдукаримова, Г. Б., & Тухтабоев, Э. А. (2019). Вклад Абу Райхана Беруни в развитие философии Ближнего, Среднего Востока и мировой науки. Проблемы науки, (12 (48)), 65-66.

Умарова, Р. Ш. (2019). Основы духовно-нравственного воспитания молодежи в трудах Абу Райхана Беруни. Проблемы науки, (4 (40)), 56-57.

Suyunov D. H. The main problems of corporate governance and ways to solve them //EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues (EGEI) ISSN. – С. 2321-6247.

Suyunov D. H. The main problems of corporate governance and ways to solve them //EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues (EGEI) ISSN. – С. 2321-6247.

Davletyarov M. A., Suyunov D., Kenjabaev A. T. DIgitalization of the economy: concepts, problems and implementation strategy //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2023. – Т. 12. – С. 209-218.

Davletyarov M. A., Suyunov D., Kenjabaev A. T. State regulation of the digital transformation of the economy //American Journal of Business Management, Economics and Banking. – 2023. – Т. 9. – С. 145-150.