Temir-beton buyumlari ishlab chiqarish usullari.

Main Article Content

Mirzayev.B.O,Abdullayev.I.A,Akbarov J.N,No’monov M.B,To’lqinov I.M

Abstract

Respublika iqtisodiyotining asosiy tarmoqlari orasida qurilish materiallari salmoqli o‘rin egallaydi. Bu esa o‘z xom-ashyo bazasiga egaligimiz, sanoat, qurilish materiallari va uy-joy konstruksiyalariga bo‘lgan yuqori ehtiyoj va malakali mutaxassislarning borligi bilan belgilanadi Tayyorlash texnologiyasini tanlash buyumning shakli o‘lchamlari og‘irligi beton turi va  armaturani  qo‘yilish usuliga ko‘ra tanlanadi.Ushbu maqolada temir-beton buyumlar ishlab chiqarishning ayrim usullari bilan tanishamiz.

Article Details

How to Cite
Mirzayev.B.O,Abdullayev.I.A,Akbarov J.N,No’monov M.B,To’lqinov I.M. “Temir-Beton Buyumlari Ishlab Chiqarish Usullari”. HOLDERS OF REASON, vol. 4, no. 1, Apr. 2024, pp. 111-5, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/1469.
Section
Articles

References

Akbarov, J. N., M. B. No‘monov, and I. A. Abdullayev. "STUDY OF TYPES OF AUTONOMOUS SEWAGE SYSTEMS ACCORDING TO WASTEWATER TREATMENT METHOD." HOLDERS OF REASON 3.1 (2023): 662-667.

Akbarov, J. N., M. B. No‘monov, and I. A. Abdullayev. "INVESTIGATION OF FACILITIES USING PARTIAL CLEANING OF WATER FROM SLUDGE BEFORE WATER COLLECTION." HOLDERS OF REASON 3.1 (2023): 672-679.

Akbarov, J. N., et al. "QUALITY AND QUANTITATIVE COMPOSITION OF SCREWS RESEARCH." HOLDERS OF REASON 3.1 (2023): 668-671..

Akbarov, J. N., M. B. No‘monov, and I. A. Abdullayev. "STUDY OF CENTRIFUGE STRUCTURES AND CLASSIFICATION OF MATERIALS." HOLDERS OF REASON 3.1 (2023): 655-661.

Пахриддинов, Х. З., И. А. Абдуллаев, and М. Я. Яхшибоев. "Факторы, препятствующие развитию производства железобетонных изделий." HOLDERS OF REASON 1.1 (2023): 687-691.

Yaqubjon o’g’li, Yaxshiboyev Mirolimjon, Normirzayev Avazxon Akram o’g’li, and Abdullayev Ikromjon Aminjanovich. "Research of expanded clay production technology in the Republic of Uzbekistan." HOLDERS OF REASON 1.1 (2023): 676-681.

Aminjanovich, Abdullayev Ikromjon, Yaxshiboyev Mirolimjon Yaqubjon o‘g‘li, and Normirzayev Avazxon Akram o‘g‘li. "TEMIRBETON KONSTRUKSIYALAR UCHUN BO'SHLIQLAR MODULLARI TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI." ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI 1.1 (2023).

Aminjanovich, Abdullayev Ikromjon, Yaxshiboyev Mirolimjon Yaqubjon o‘g‘li, and Normirzayev Avazxon Akram o‘g‘li. "Temirbeton konstruksiyalarni bevosita qurilish obektlarida monolit quyish uchun bo'shliqlar modullari tayyorlash texnologiyasi." HOLDERS OF REASON 1.1 (2023): 682-686.

Achilov, A. N., Payazov, M. M., Akbarov, Z. N., & Madaminov, O. B. (2020). Issues to improving the social situation of the population of the republic of Uzbekistan and the qualitative organization of municipal services. ISJ Theoretical & Applied Science, 5(85), 708-713.

Akramov, A. A. U., & Nomonov, M. B. U. (2022). Improving the Efficiency Account Hydraulic of Water Supply Sprinklers. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(6), 364-37.

Aminjanovich, Abdullayev Ikromjon, and Xasanov Davlatbek Davronbek o‘g‘li. "Beton va qorishmalarning xususiyatlariga qo'shimchalarning ta'siri." HOLDERS OF REASON 1.1 (2023): 667-670.

Aminjanovich, Abdullayev Ikromjon. "Innovatsoin texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan uyali betonlar." Science Promotion 1.1 (2023): 1-5.

Абдуллаев, Икромжон Аминжанович. "КО. ЛО. ДЦ. ЕВ. АЯ КЛ. АД. КА." STUDIES IN ECONOMICS AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD 2.10 (2023).

Абдуллаев, И. А. "ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ Г. ФЕРГАНА." Экономика и социум 4-1 (95) (2022): 212-215.

Абдуллаев, И. А. "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОСТАВА ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА." Экономика и социум 3-2 (94) (2022): 362-366.

Aminjanovich, A. I. (2024). " PENOPLEX" THERMAL INSULATION PLATES AND THEIR AREAS OF APPLICATION. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 25, 34-43

Пахриддинов, Х. З., И. А. Абдуллаев, and М. Я. Яхшибоев. "ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ." ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI 1.1 (2023).

O‘G, NO‘MONOV MASHRABJON BAHODIRJON, et al. "ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS POSSIBILITIES." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 6-12.

O‘G, NO‘MONOV MASHRABJON BAHODIRJON, et al. "BAZALT FIBER AND ITS COMPOSITIONS: GENERAL VIEW." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 36-42.

Abdullayev, I. A., M. B. No‘monov, and J. N. Akbarov. "COARSE AND FINE FILLERS IN CONCRETE." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 30-35.

Abdullayev, I. A., M. B. No‘monov, and JN Akbarov Toʻlqinov IM. "GAZLI BETON MATERIALINING QURILISHDA ISHLATILISH SXEMASI." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 24-29.

Aminjanovich, Abdullayev Ikromjon, and Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o‘g‘li. "DEVOR KONSTRUKSIYALARINI ISSIQLIKNI HIMOYA QILISH XUSUSIYATLARINI KAMAYTIRADIGAN OMILLAR." Journal of Integrated Education and Research 3.3 (2024): 54-59.

Aminjanovich, Abdullayev Ikromjon. "MODERN BUILDING MATERIALS FOR FLOOR STRUCTURES." Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development 25 (2024): 24-33.

Yulchiyev, A. B. "REVMATIZM KASALLIGINI DAVOLASHDA ISHLATILADIGAN ANTIBIOTIKLARNING KIMYOVIY TARKIBI VA S VITAMININING AHAMIYATI." Innovative Development in Educational Activities 2.7 (2023): 247-253.

Asqarov, Ibrohimjon, Asilbek Yulchiev, and Iqboljon To’lqinov. "CHAKANDA, NА’MАTАK, OLXOʼRI VА QORА-QАNDNING KIMYOVIY TАRKIBI VА XАLQ TАBOBАTIDА BOʼGʼIM KАSАLLIKLАRIDА QOʼLLАNILISHI." Центральноазиатский журнал образования и инноваций 2.5 (2023): 9-11.

Askarov, X., and B. Mirzayev. "LEGO G ‘ISHT ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYASINI TADQIQ QILISH." GOLDEN BRAIN 1.5 (2023): 4-8.

Mirzayev, B. O., and X. Askarov. "METHODS FOR CALCULATING BRICK CONSUMPTION WHEN BUILDING WALLS FROM SILICATE AND CERAMIC BRICKS." Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research 10.08 (2023): 1-14.

Mamajonova, Nodira, and Baxtiyar Mirzayev. "MONITORING AND ANALYSIS OF GEODETIC VISUAL DEFORMATION." Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences 2.5 (2023): 139-141.

Абдуллаев, И. А. "ПРИМЕНЕНИЕ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ." V Международный студенческий строительный форум-2020 (2020): 147-150.

Davronbek o‘g‘li, Hasanov Davlatbek. "Chokuvchan gruntlarda qoziq poydevorlarni tadqiq qilish." Science Promotion 3.3 (2023): 92-96.