GLOBALLASHUV SHAROITIDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNI TARTIBGA SOLISHDA NAZARIY YONDASHUVLAR

Main Article Content

To‘xtamurodov Shaxzod Zoir o‘g‘li

Abstract

Globallashuv sharoitida tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solishning asosiy nazariy asoslarini o‘rganuvchi maqola hisoblanadi. Maqolada nisbiy ustunlik, erkin savdo, bozor muvaffaqiyatsizligi, strategik savdo siyosati, institutsional asoslar, barqaror rivojlanish va ko‘p tomonlamalik kabi tushunchalarni o‘rganish uchun keng qamrovli adabiyotlar tahlili o‘tkazildi.
Bundan tashqari, u axborot assimetriyasini bartaraf etish, adolatli raqobatni ta'minlash va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish uchun tartibga solish aralashuvi zarurligini muhokama qilib, bozordagi muvaffaqiyatsizlik nazariyalarini o‘rganadi.
Strategik savdo siyosatining nazariy asoslari o‘rganilib, hukumatlar milliy manfaatlar va strategik tarmoqlarni qo‘llab-quvvatlash uchun qanday aralashuvi mumkinligi haqida tushuncha beradi. Maqolada tashqi iqtisodiy faoliyatni muvaffaqiyatli tartibga solish uchun mustahkam institutsional asoslar, jumladan, shaffof qoidalar va nizolarni hal etishning samarali mexanizmlari muhimligi ta’kidlangan. Bundan tashqari, barqaror rivojlanish nazariyalari muhokama qilinib, iqtisodiy faoliyatni atrof-muhitga ta'sirni minimallashtiradigan va uzoq muddatli resurslarni tejashga yordam beradigan tarzda tartibga solish zarurligini ta'kidlaydi.
Maqolaning tahlil va natijalar bo‘limida nazariy asoslarning umumlashtirilgan umumiy ko‘rinishi taqdim etilgan bo‘lib, ularning me'yoriy-huquqiy bazaga ta'siri ko‘rsatilgan. Maqolaning yakunida siyosatchilar resurslarni samarali taqsimlash, adolatli raqobat, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va barqaror rivojlanishni rag‘batlantirish uchun qoidalarni shakllantirishda ushbu asoslarni hisobga olishlari kerak. Shuningdek, u global muammolarni hal qilish va me’yoriy-huquqiy bazani uyg‘unlashtirishda ko‘p tomonlama hamkorlik va xalqaro shartnomalar muhimligini ta’kidlaydi.
Ushbu maqolada globallashuv davrida tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solishga rahbarlik qiluvchi nazariy asoslar haqida qimmatli tushunchalar berilgan. U globallashgan iqtisodiyotda me'yoriy-huquqiy bazani shakllantiradigan asosiy tushuncha va tamoyillarni tushunishga qiziqqan tadqiqotchilar, siyosatchilar va mutaxassislar uchun tavsiya etiladi. Maqola ushbu nazariy asoslarni amaliy tadbiq etish va tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solishning fanlararo aspektlarini o‘rganish uchun keyingi tadqiqotlarni rag‘batlantiradi.

Article Details

How to Cite
To‘xtamurodov Shaxzod Zoir o‘g‘li. “GLOBALLASHUV SHAROITIDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNI TARTIBGA SOLISHDA NAZARIY YONDASHUVLAR”. HOLDERS OF REASON, vol. 1, no. 1, Oct. 2023, pp. 26-31, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/148.
Section
Articles

References

Baldwin, R., & Evenett, S. (Eds.). (2019). Reinvigorating Multilateralism: Perspectives from Small and Vulnerable Economies. Cambridge University Press.

Bhagwati, J. (2008). Termites in the Trading System: How Preferential Agreements Undermine Free Trade. Oxford University Press.

Krugman, P. (1980). Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade. The American Economic Review, 70(5), 950-959.

Rodrik, D. (2018). Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy. Princeton University Press.

Saggi, K. (2002). Trade, Foreign Direct Investment, and International Technology Transfer: A Survey. The World Bank Research Observer, 17(2), 191-235.

Stiglitz, J. (2002). Globalization and Its Discontents. W. W. Norton & Company.

WTO. (2020). World Trade Report 2020: Government Policies to Promote Innovation in the Digital Age. World Trade Organization.

Young, A. (1991). Learning by Doing and the Dynamic Effects of International Trade. The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 369-405.

Zeng, K., & Maskus, K. (Eds.). (2017). Intellectual Property and Development: Lessons from Recent Economic Research. World Bank Publications.

Zhou, W., & Li, G. (2019). Regulatory Challenges in the Digital Era: Lessons from Asia. Cambridge University Press.