Kimyo fanini o'qitishdagi muammo va yechimlar. O'quv tajribalarini oshirish

Main Article Content

Yulchiyeva Oysara Yandashevna

Abstract

Kimyo - materiyaning xossalari va o'zaro ta'sirini o'rganadigan ajoyib va muhim o'rganish sohasi. Biroq kimyoni o'qitish ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ushbu maqolada kimyo fanini o'qitishda ayrim umumiy muammolarni muhokama qilib, o'quvchilar uchun o'quv tajribasini oshirish uchun yechimlar taklif etamiz.

Article Details

How to Cite
Yulchiyeva Oysara Yandashevna. “Kimyo Fanini o’qitishdagi Muammo Va Yechimlar. O’quv Tajribalarini Oshirish”. HOLDERS OF REASON, vol. 1, no. 1, Oct. 2023, pp. 32-35, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/161.
Section
Articles

References

Jumaniyozova M. T. “Ilg‟or pedagogik texnologiyalar va ularni amalda qo‟llash” fanidan ma‟ruza matni. Toshkent-2010.

Ro’zieva D., Usmonboeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo’llanilishi / Metod.qo’ll. – T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013.

Fayzullaeva D.M., Ganieva M.A., Ne‟matov I. Nazariy va amaliy o’quv mashg„ulotlarda o’qitish texnologiyalari to’plami / Met.qo’ll. O’rta maxsus, kasb-hunar ta‟limida innovatsion ta‟lim texnologiyalari seriyasidan – T.: TDIU, 2013.

Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta‟limda innovatsion texnologiyalar / Amaliy tavsiyalar. – T.: “Iste‟dod” jamg„armasi, 2008.