VOYAGA YETMAGANLAR HUQUQBUZARLIGINING SABAB VA SHAROITLARINI BARTARAF ETISHDA PSIXOLOGIK BILIMLARNING AHAMIYATI

Main Article Content

Maxamov Zafar Iskandar o’g’li

Abstract

Ush bu maqolada Vatanimizda tub islohotlarni amalga oshirilayotganligi, mamlakatimiz taraqqiyotining yangi poydevorini yaratishda fidoyi va vatanparvar yoshlarimiz faol ishtirok etib, barcha sohalarda iqtidorli yoshlarimiz o‘z  bilim  va  mahoratlarini ko‘rsatib, ijtimoiy maqomga ega bo‘lib borayotganligi hamda shu davrda voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilayotgan huquqbuzarliklar proflaktikasi masalalari psixologik jihatdan yoritilgan.

Article Details

How to Cite
Maxamov Zafar Iskandar o’g’li. “VOYAGA YETMAGANLAR HUQUQBUZARLIGINING SABAB VA SHAROITLARINI BARTARAF ETISHDA PSIXOLOGIK BILIMLARNING AHAMIYATI ”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 1-3, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/1940.
Section
Articles

References

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O`zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo`llab-quvvatlash to`g`risida”gi Farmoni, 2017 yil 6 iyul.

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son “2022-2026 yillarga mo`ljallangan Yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to`g`risida”gi farmoni// http://old.lex.uz/docs/5841063

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Voyaga yetmaganlarga ijtimoiy-huquqiy yordam ko‘rsatishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, 03.08.2021 yildagi 490-son.