YAQIN MASOFALI FOTOGRAMMETRIYA VA YR YORDAMIDA VIRTUAL MUZEYNI RIVOJLANTIRISH

Main Article Content

Akramova Dilbar Asatulla qizi,

Abstract

Hozirgi kunga kelib butun jahon muzeylari oldida XXI asr muzeyi qanday bo‘lishi va tashrifchilarni qanday jalb qilishi kerak, degan muammoli masala turibdi. Muzey eksponatlarini endilikda nafaqat moddiy jihatdan namoyish etish, balki ularni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida turli usullarda taqdim etish imkoni tug‘ildi. Hozirgi vaqtda muzey ishida zamonaviy axborot кommunikatsiya texnologiyalari o‘rni va ahamiyati juda yuqori bo‘lib bormoqda. Bunga misol qilib internet tarmog‘iga joylashtirilgan virtual ko‘rinishdagi muzeylar bo‘lib, u har bir insonga kompyuter, telefon qarshisidan uzoqlashmagan holda dunyo muzeylariga virtual sayr etish imkoniyatini yaratmoqda.

Article Details

How to Cite
Akramova Dilbar Asatulla qizi,. “YAQIN MASOFALI FOTOGRAMMETRIYA VA YR YORDAMIDA VIRTUAL MUZEYNI RIVOJLANTIRISH”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 7-13, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/1942.
Section
Articles

References

Lebedev A.V. Virtual muzeylar va muzey virtualizatsiyasi/A.V. Lebedev //Muzey dunyosi. - 2010 yil.

Maksimova T.E. Virtual muzeylar ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida: tipologiya va funktsional o'ziga xoslik. Diss. ish uchun ariza uchun Madaniyatshunoslik fanlari katta nomzodi.

Zamonaviy texnologiyalar muzeylarni qanday o'zgartirmoqda / Nazariya va amaliyot [Elektron resurs]. URL: https://ad.theoryandpractice.ru/page6

html

Sensorli tarix: nega muzeylar virtual haqiqatga muhtoj / RBC [Elektron resurs]. URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/