YANGI O’ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA XOTIN QIZLARNING IJTIMOIY IQTISODIY FAOLIYATI VA AYOLLARNING HUQUQ VA IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH

Main Article Content

Rayimberganova Dilxiroj Ravshonbek qizi

Abstract

MaqoladaMarkaziy Osiyo, xususan O’zbekistonda xotin-qizlar hayoti, tarixiy taraqqiyoti, huquqiy vakolatlari kengayishi, ularning jamiyat hayotida tutgan o’rni, globallashuv jarayonlariga ta’siri bilan bog’liq jarayonlar tahlilidan iborat. Shu o’rinda, O’zbekistonda xotin-qizlarni huquqlari va ularni qo’llab-quvvatlashga doir mexanizmlar, tarixiy rivojlanish jarayonlari, ularga berilayotgan imkoniyatlar va qiynayotgan masalalar ayollarga  nisbatan diskriminitatsiya tahqirlash zo’rlash kabi muammolar asosiy o’ringa qo’yilgan hamda  ushbu muommani bartaraf etishga oid qator takliflar keltirib o’tilgan.

Article Details

How to Cite
Rayimberganova Dilxiroj Ravshonbek qizi. “YANGI O’ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA XOTIN QIZLARNING IJTIMOIY IQTISODIY FAOLIYATI VA AYOLLARNING HUQUQ VA IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 258-62, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2002.
Section
Articles

References

2021-yil 5 martdagi PQ-5020-son Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta’minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida Qaror.

O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentabrdagi O‘RQ-562-son Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida qonun. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.09.2019 y., 03/19/562/3681-son;

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 14 apreldagi 210-son Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg‘armasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida qaror.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2019-yil 7-martdagi Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo’llab quvvatlashga oid chora-tadbirlar to’g’risida”gi Farmon

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2018-yil

-fevraldagi Xotin-qizlarni qo’llab quvvatlash va oila institutini rivojlantirish to’g’risida”gi PF-5325-sonli Farmoni

ShamsiyevaM.X Gender tenglik. Buxoro Davlat Universiteti Ilmiy axboroti 2015

TansiqboyevaG.Ayollarning diskriminitatsiya qilinishini bartaraf etish usullarining amaldagi tengligining zaruriy shartiAyollar huquq va erkinliklari. – T.: Adolat 2012

Mo’minova A.R Tillaboyeva M.A Inson huquqlari. Ayollar huquqlari va erkinligini xalqaro huquqiy himoya qilish // T.: Adolat. 2013-y 368-bet