GLOBALLASHUV JARAYONIDA MAFKURAVIY TAHDIDLAR

Main Article Content

Jabbarova Zarnigor

Abstract

XXI asr boshlariga kelib, dunyo mamlakatlari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir shu qadar kuchayib ketdiki, bu jarayondan to‘liq himoyalanib olgan birorta ham davlat yo‘q deb to‘la ishonch bilan aytish mumkin. Hattoki, xalqaro tashkilotlardan o‘zaro turishga intilayotgan, ularga a’zo bo‘lishni istamayotgan mamlakatlar ham bu jarayondan mutlaqo chetda еmas. Jamiyat rivojida «har bir ijtimoiy hodisaning ijobiy va salbiy tomoni bo‘lgani singari, globallashuv jarayoni ham bundan mustasno emas. Lekin mana shunday yutuqlar bilan birgalikda globallashuv ayrim xalqlarning milliy g‘oyasi, mafkurasi, e’tiqodi va o‘tmish merosiga ham ma’naviy tahdid solayotganligini unutmasligimiz lozim.

Article Details

How to Cite
Jabbarova Zarnigor. “GLOBALLASHUV JARAYONIDA MAFKURAVIY TAHDIDLAR”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 263-7, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2003.
Section
Articles

References

Mirziyoev.Sh.M. Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat biln davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz. 1-jild –Т.: O’zbekiston , 2018. 29-30-betlar.

Mirziyoev.Sh.M. .Jamiyatimizni erkinlashtirish, islohotlarni chuqurlashtirish, ma’naviyatimizni yuksaltirish va xalqimizning hayot darajasini oshirish – barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir. T. 15. -T.: O‘zbekiston. 2017. –326 b.

Safoeva. S. Globallashuv jarayonining ijtimoiy hayot sohalariga ta’siri. // Globallashuv jarayonida jamiyatni demokratlashtirishning siyosiy, falsafiyhuquqiy masalalari. –Toshkent: Falsafa va huquq nashriyoti, 2006, 27-bet.

Quchqarov. V. Milliy o’zlikni anglash va barqaror taraqqiyot T.: Akademiya , 2013 67-bet

Zokirov B. G‘arb tamadduni: inqiroz alomatlari // Tafakkur, 2007. №2. – 23 b.

Quronov. M Mafkuraviy tahdidlar va yoshlar tarbiyasi T.: Akademiy ,2008 54-bet

PULATOV SH.N. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Hindistondagi ijtimoiysiyosiy vaziyat. Academic Research In Educational Sciences. Volume 1. 2020 468-474 P.