INSON RIVOJLANISHINING QISQACHA SHARHI, INSON TARAQQIYOTI INDEKSIDAGI YUTUQLAR VA GENDER TAFOVUTLARI, TENGSIZLIK VA SAYYORAVIY BOSIM KO'RSATKICHLARI

Main Article Content

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirjanov Abdug’affor Baxtiyor o’g’li

Abstract

Maqolada hozirgi kunda O’zbekiston Respublikasining jahonda inson taraqqiyoti indeksida tutgan o’rni, mamlakatda inson rivojlanishida bajarilgan ishlar natijasi va “O‘zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish konsepsiyasi” uchun bajarilishi lozim bo’lgan ishlar natijasi.

Article Details

How to Cite
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirjanov Abdug’affor Baxtiyor o’g’li. “INSON RIVOJLANISHINING QISQACHA SHARHI, INSON TARAQQIYOTI INDEKSIDAGI YUTUQLAR VA GENDER TAFOVUTLARI, TENGSIZLIK VA SAYYORAVIY BOSIM KO’RSATKICHLARI”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 274-80, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2006.
Section
Articles

References

Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning va inson taraqqiyoti prinsiplarini amalga oshirishning parlament tomonidan taʼminlanishi. Oʻzbekiston Oliy Majlisi Senati va Oʻzbekistondagi BMT Taraqqiyot dasturi hamkorligida tayyorlangan amaliy qoʻllanma.

BMT Taraqqiyot dasturining dunyo mamlakatlarida inson taraqqiyoti boʻyicha 1990-2021 yillarda tayyorlangan hisobotlari, https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/UZB

Суюнов Д. Х. Корпоратив бошқарув механизми: муаммо ва ечимлар. Монография //Т.: Академия. – 2007. – Т. 200.

Суюнов, Д., and Элмурод Абдусатторович Хошимов. "Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув самарадорлигини баҳолашнинг методологик жиҳатлари." Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали 2 (2018).

Suyunov D. H. The main problems of corporate governance and ways to solve them //EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues (EGEI) ISSN. – С. 2321-6247.

Suyunov D. H. The main problems of corporate governance and ways to solve them //EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues (EGEI) ISSN. – С. 2321-6247.

Davletyarov M. A., Suyunov D., Kenjabaev A. T. DIgitalization of the economy: concepts, problems and implementation strategy //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2023. – Т. 12. – С. 209-218.

Davletyarov M. A., Suyunov D., Kenjabaev A. T. State regulation of the digital transformation of the economy //American Journal of Business Management, Economics and Banking. – 2023. – Т. 9. – С. 145-150.

Суюнов Д. Х. Бизнес муҳитнинг ривожланишига корпоратив бошқарув механизмини жорий этишни такомиллаштириш. и. ф. д. дисс //И. ф. д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. – 2008. – Т. 261.

Olimovich A. K., Butabaev M., Kh S. D. PROJECT MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF STRATEGIC COMPANY MANAGEMENT //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 7. – С. 40-44.

Суюнов Д., Хошимов Э. Замонавий шароитларда Ўзбекистонда корпоратив бошқарув тизими ривожланишининг асосий йўналишлари //Экономика и инновационные технологии. – 2019. – №. 4. – С. 197-210.

Davletyarov M. A., Suyunov D., Kenjabaev A. T. STATE REGULATION OF THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY //American Journal of Business Management, Economics and Banking. – 2023. – Т. 9. – С. 145-150.

Suyunov D. K. Scientific Foundation For Implementation Of The Compliance Control System At Corporate Enterprises //The American Journal of Management and Economics Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 138-145.

Davletyarov M. A., Suyunov D., Kenjabaev A. T. State Regulation of the Digital Transformation of the Economy //American Journal of Business Management, Economics and Banking. – 2023. – Т. 9. – С. 145-150.

Суюнов Д., Хошимов Э. Замонавий шароитларда Ўзбекистонда корпоратив бошқарув тизими ривожланишининг асосий йўналишлари //Экономика и инновационные технологии. – 2019. – №. 4. – С. 197-210.

Suyunov D. K. Scientific Foundation For Implementation Of The Compliance Control System At Corporate Enterprises //The American Journal of Management and Economics Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 138-145.

Suyunov D. X., Xoshimov E. A. The main directions of development of the corporate governance system in Uzbekistan in modern conditions //Economics and Innovative Technologies. – 2019. – Т. 2019. – №. 4. – С. 11.

Suyunov D., Kenjabaev A. Achievements And Problems in Further Development of The Digital Economy in UzbekistanScientific Considerations //Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 38-45.

Suyunov D., Kenjabaev A. Achievements And Problems in Further Development of The Digital Economy in UzbekistanScientific Considerations