JAZODAN OZOD QILISH HAMDA JAZONI YENGILROG‘I BILAN ALMASHTIRISH SOHASIDAGI CHET EL MAMLAKATLARI TAJRIBASI

Main Article Content

Qarshiboyev Azizbek Sirojiddin o’g’li

Abstract

Jazoni ijro etish tizimida xorij tajribasi bugungi kundagi jahon tajribasini o’rganish va buni o’zimizning jazoni ijro etish tizimiga tatbiq etish bilan bog’liq holatlarni ko’rsatadi. Xususan biz jazoni ijro etish tizimini xalqaro tajriba sifatida o’rganar ekanmiz, xorij jazoni ijro etish organlari faoliyati ularning faoliyatini tartibga solishda asosiy normativ hujjat sifatida inson huquqlari bo’yicha qabul qilingan qator normativ huquqiy hujjatlarni misol sifatida keltirishimiz mumkin bularga BMT tomonidan 1948-yil 10-dekabrda 217(A) 3-rezalyutsiyasi bilan qabul qilingan “Inson huquqlari umumjahon dekloratsiyasi”, “Nilson Mandella” qoidalari mahkum huquqlari ularni himoya qilish borasidagi muhum normativ hujjat hisoblanadi.

Article Details

How to Cite
Qarshiboyev Azizbek Sirojiddin o’g’li. “JAZODAN OZOD QILISH HAMDA JAZONI YENGILROG‘I BILAN ALMASHTIRISH SOHASIDAGI CHET EL MAMLAKATLARI TAJRIBASI”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 301-5, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2012.
Section
Articles

References

Уголовний кодекс Российской Федерации // УРЛ: ҳттп://право.гов.ру/прохй/ипс/?доcбодй&нд=102041891 (Електрон манбага мурожаат қилинган вақт: 8.02.2020).

Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. Статья 77. 30 декабря 1999 г.

Уголовный кодекс Республики Беларусь. Статья 91. 9 июля 1999 г.

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent. – Adolat. 2023 y. бет

Oʼzbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi Toshkent. Adolat 2021-yil

Oʼzbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi 2021 y Toshkent. Adolat

Oʼzbekiston Respublikasi Jinoyat-ijroiya kodeksi 2021 y Toshkent. Adolat