ISLOM DINI MA’NAVIYATI VA UNING TA’LIM-TARBIYAGA TA’SIRI. QURONI KARIM AXLOQIY TA’LIMOTLAR MANBAYI SIFATIDA

Main Article Content

Shoxsanamxon Mansurova Ziyodjon qizi

Abstract

Ushbu maqolada Islom dinining tarqalishi, ta’lim-tarbiyaga ta’siri, ta’lim va tarbiya haqida Quroni Karimda berilgan suralar, shu haqida hadislar. Quroni Karimning  tarbiyaga,ta’limga ta’siri qay darajada ekanligi yoritib berilgan.

Article Details

How to Cite
Shoxsanamxon Mansurova Ziyodjon qizi. “ISLOM DINI MA’NAVIYATI VA UNING TA’LIM-TARBIYAGA TA’SIRI. QURONI KARIM AXLOQIY TA’LIMOTLAR MANBAYI SIFATIDA”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 313-6, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2100.
Section
Articles

References

Asqar Zunnunov Pedagogika tarixi «ШАРК» НАШРИЁТ-МАТБАА АКЦИЯДОРЛИК КОМПАНИЯСИ БОШ ТАХРИРИЯТИ ТОШКЕНТ – 2004

B.X.XODJAYEV «UMUMIY PEDAGOGIKA NAZARIYASI VA AMALIYOTI» «Sano-standart» nashriyoti Toshkent – 2017

Omina Shenliko‘g‘li «Imomning manekin qizi»

Khaydarov, S. A. (2021). The role of the use of fine arts in teaching the history of the Country. International scientific and practical conference. CUTTING EDGE-SCIENCE. In Conference Proceedings (pp. 41-43).

Davrenov, J., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O’RGANISHDA XVI-XVIII ASRLARDA YAPONIYA DAVLATI TARIXINI AHAMIYATI. Scientific Progress, 1(6).

Narmatov, D., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O’QITISHDA ISPANIYA XV-XVII ASRLARDAGI TARIXI. Scientific progress, 1(6).

Elguzarov, B. B. O. G. L., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O’RGANISHDA MITANNI DAVLATCHILIGINING O’RNI VA AHAMIYATI. Scientific Progress, 1(6), 616-619.

Erkinov, A. S. O., & Haydarov, S. (2021). YUNON-BAQTRYA PODSHOLIGINING IJTIMOYI TUZIMI, XO’JALIGI VA MADANIYATI. Scientific Progress, 1(6), 620-622.

Nematov, M. D. O., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI ORGANISHDA SHUMER-AKKAD DAVLATCHILIGINING ORNI VA AHAMIYATI. Scientific Progress, 1(6).

Ermatov, F., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O’QITISHDA 1870-1914 YILLARDA ANGLIYANING O’RGANILISHI. Scientific progress, 1(6).

Do’Stmurodov, S., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O’QITISHDA XVIXVIII ASRLARDA HINDISTONNI O’RGANISH. Scientific progress, 1(6).

Mengboyev, S. N., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O’QITISHDA URARTU PODISHOLIGINING O’RNI. Scientific progress, 1(6)13. Asqarov, N. S. O., & Haydarov, S. (2021). ARAB XALIFALIGINING POYTAXTI BAGʻDODNING TANAZZULGA YUZ TUTISHI. Scientific progress, 1(6).

Ro’Zmetov, J., & Haydarov, S. (2021). TARIXNI O’RGANISHDA SOSONIYLAR DAVLATINING O’RNI VA AHAMIYATI. Scientific progress, 1(6).

Tulaboyev, D., & Haydarov, S. (2021). TARIXNI O’RGANISHDA MESOPATAMIYANING TARIXI VA DINI: O’RNI HAMDA AHAMIYATI. Scientific progress, 1(6)