VIKTIMOLOGIYA FANINING TUSHUNCHASI MAQSADI PREDMETI VA VAZIFALARI

Main Article Content

Yangibayev Azamat Dòstjon O’g’li

Abstract

Viktimologiya ko'p tarmoqli tadqiqot sohasi sifatida jinoyat va zararning turli shakllari qurboniga aylangan shaxslarning tajribalari, xususiyatlari va oqibatlarini tushunish va tahlil qilishga qaratilgan. Ushbu ilmiy maqola viktimologiyaning predmeti va vazifalarini o'rganish, uning zamonaviy jamiyatdagi ahamiyatini yoritishga qaratilgan. Ushbu maqola viktimologiyaning nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishini o'rganib, ushbu soha va uning jinoiy odil sudlovga, ijtimoiy siyosatga va qurbonlarni qo'llab-quvvatlashga qo'shgan hissasini to'liq tushunishga intiladi.

Article Details

How to Cite
Yangibayev Azamat Dòstjon O’g’li. “VIKTIMOLOGIYA FANINING TUSHUNCHASI MAQSADI PREDMETI VA VAZIFALARI”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 317-9, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2101.
Section
Articles

References

Toshpulatovich, Yuldashev Odiljon. "ON THE MECHANISMS OF PREPARING FUTURE TEACHERS FOR INNOVATIVE ACTIVITY." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 824-827.

Toshpulatovich, Yuldashev Odiljon. "COНТИНУИTY OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND EDUCATIONAL EFFECTIVENESS." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 821-823.

Ganievich, Dosmatov Togonboy. "REQUIREMENTS FOR THE CREATION OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION OF YOUTH STUDENTS." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 814-817.

Ganievich, Dosmatov Togonboy, and Oktamova Irodakhon Dilshodovna. "COMBINED AGGREGATE FOR WORKING THE SOIL BEFORE PLANTING." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.12 (2023): 873-876.