KUTUBXONACHILIK ISHINI TASHKIL ETISH PRINSIPLARI VA UNING FUNKSIYALARI

Main Article Content

Tursinbaeva Juldiz Worazbay qizi

Abstract

Ushbu maqola kutubxonachilik ishini tashkil etish, kutubxonashunoslikning ommaviyligi, kitobxonlik manfaatlarining ustuvorligi, kutubxonashunoslikning izchilligi, markazlashtirish va markazsizlashtirishning maqbul kombinatsiyasi, kutubxona faoliyatini muvofiqlashtirish va kutubxonashunoslikning davlat-ijtimoiy munosabati haqida fikr yuritilgan.

Article Details

How to Cite
Tursinbaeva Juldiz Worazbay qizi. “KUTUBXONACHILIK ISHINI TASHKIL ETISH PRINSIPLARI VA UNING FUNKSIYALARI”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 340-3, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2108.
Section
Articles

References

Qosimova O.G'., Esimov T. Umumiy kutubxonashunoslik: Darslik.-Toshkent: O'qituvchi, 1994.-272 b.

Davlatov S.X. va boshq. Kutubxonashunoslik: O'quv qo'llanma.- Toshkent, 2020.-389b.

Yoldoshev I. O'zbek kitobat san'ati va terminologiyasi. MonografiY./ I. Yo'ldoshev O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi,O' zbekiston davlat san'at va madaniyatinstituti.- Toshkent: "Turon-Iqbol",2018.-288 b.

Oxunjonov E.O. Vatan kutubxonachiligi tarix: -1-qism darslik / E.Oxunjonov; Ma'sul muharrir A.O.Umarov; -Toshkent, A.Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi, 2004.-106 b.

Yo'ldoshev E. Kutubxona fondlarini tashkil etish: Akademik litsey, kasb-hunar gollejlari uchun o'qu qo'llanma /O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi.-Toshkent: Ma'rifat-Madadkor", 2002.-95 b.

Oxunjonov E.A. Vatan kutubxonachiligi tarixi 2-qism.-T, 2 darslik / E.Oxunjonov; Ma'sul muharrir A.O.Umarov; -Toshkent, A.Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi, 2006.-150 b. :

Alimova A.Kutubxonashunoslik: kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma/Muharrir Z. Berdiyeva.- Toshkent: Ilm ziyo, 2005.-160 b.

Mannonov Y.O., Mavlyanov K.G'. Kutubxonachilik ishi tarixi: o'quv qo'llanma. - Toshkent: Tafakkur bo'stoni, 2017.-148 b.