ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARI FUQAROLAR BILAN MULOQATCHANLIGINI OSHIRISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI

Main Article Content

U.S.Ulug‘murodov

Abstract

Xodimlar psixologik tayyorgarligining xususiyatini belgilovchi markaziy bo’g’in, o’zak uni o’tkazish usullaridir. Bu o’rinda operativ xizmat vazifalarini samarali bajarishga imkon beruvchi psixologik tayyorgarlik rivojlantiriladigan va uning zarur darajasiga erishishga yordam beradigan usullar nazarda tutiladi. So’nggi vaqtlarda psixologik tayyorgarlikni tashkil etishda ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy psixologik treningidan foydalanish borgan sari ko’proq ahamiyat kasb etmoqda. Kasbiypsixologik trening xodim shaxsining kasbiy muhim xislatlarini samarali rivojlantirishga imkon beruvchi maqsadga qaratilgan mashqlar tizimidir.

Article Details

How to Cite
U.S.Ulug‘murodov. “ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARI FUQAROLAR BILAN MULOQATCHANLIGINI OSHIRISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 364-7, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2193.
Section
Articles

References

O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T, 2023.

O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to’g’risida»gi 2014 yil 14 may qonuni O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami. – 2014. – №20. – 221-m.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo‘naltirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”2023-yil 20 yanvardagi PQ–10-son qarori.

Ichki ishlar vazirining 2023 yil “10” apreldagi 185-son buyrug‘i 1-Ilova

Karimov I.A. Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz. T.7. – T., 1999.

Karimov I. A. O’zbek xalqi hech qachon, hech kimga qaram bo’lmaydi. T.13. – T., 2005.

Kriminalogya. Maxsus qism. (I. Ismailov, Q.R. Abdurasulov).

Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining kriminalagik tavsifi va oldini olish. ( B.A.Umirzoqov. )

Deviant xul-atvor psixologiyasi. (I.M. Xakimova)

B.R.Kadirov “Способности и склонности” .