YOSHLARDA MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY PSIXOLOGIK USULLARI

Main Article Content

Jonimqulov Ismoilbek Abdirasil o`g`li

Abstract

Ushbu maqolada yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishning zamonaviy psixologik usullari, mexanizmlari haqida qisqacha ma’lumot berilgan. Mafkuraviy immunitetni shakllantirishda ta’lim-tarbiyaning o’rni haqida fikr bildirilgan.

Article Details

How to Cite
Jonimqulov Ismoilbek Abdirasil o`g`li. “YOSHLARDA MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY PSIXOLOGIK USULLARI”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 368-71, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2194.
Section
Articles

References

Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent: “O‘zbekistan” NMIU, 2016.B.56.

Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Toshkent – “O‘zbekiston” - 2017.-B.104.

Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash-yurt taraqqiyoti va xalq faravonligining garovi. Toshkent – “O‘zbekiston” - 2017.-B.48

Karimov I.A. Milliy mafkura — davlatimiz va jamiyatimiz qurilishida biz uchun ruhiy-ma’naviy kuch-quvvat manbai.-T., "O‘zbekiston", 2000. 46-b

Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan ravnaqi hayot pirovard maqsadimiz” 8-j.- T: 2000. –B. 464, 465, 466,467, 473,474,491.

Barotov Sh.R, Muxtorov E.M. «Yoshlarda o‘zini-o‘zi psixologik muhofaza qilish haqidagi tasavvurlarni shakllantirishning ilmiy-amaliy asoslari» Monografiya - T.: «Fan» 2008. – B.118.

Baratov Sh.R. O‘quvchi shaxsini o‘rganish usullari- T;O‘qituvchi, 1995.-B.56.

Baratov Sh.R. “Istiqlol g‘oyasining ijtimoiy psixologik asoslari” “Milliy istiqlol g‘oyasi targ‘ibotining ilmiy asoslari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. T.: 2002.-B.80-82.

Barotov Sh.R. Ta’limda psixologik xizmat asoslari. Monografiya. Toshkent, 1999.B. 87.

Baratov Sh.R., Jabborov X.X. “Ko‘k kit” tuzog‘iga qarshi kurashishning psixologik mexanizmlari.Psixologiya. Ilmiy jurnal. Buxoro, 2017-y. 1-son (25) -B.2- 12.

Baratov Sh.R., Jabborov X.X. Yoshlarda mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik mexanizmlari/Monografiya, Buxoro, 2017, “Durdona” nashriyoti. 190b.

Bajin YE.F. Metod issledovaniya urovnya subyektivnogo kontrolya/ Psixologiyayeskaya jurnal/ Red B.F.Lomov, L.I. Ansiferova.-1984. Tom5 №3.- S.152- 163.

Islomov Z. “Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma’naviyma’rifiy asoslari” O‘quv qo‘llanma/ O‘zbekiston Vazirlar Maxkamasi xuzuridagi Toshkent islom universiteti.-T.:2013. –B.246

Isokova M.T. Milliy an’analar va ijtimoiy omillar ta’sirida ilk uspirinlarda ma’naviy tasavvurlarni shakllantirish. Fan nomzodi…diss. Avtoref., - T., - 1999