O’SMIRLAR MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH PSIOXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA

Main Article Content

Jonimqulov Ismoilbek Abdirasil o`g`li, N.T.Turg`unova

Abstract

ushbu maqolada bugunning dolzarb masalasi o'smirlik yoshida mavkuraviy imunitetni shakllantirish masalasi yoritilgan. Mafkuraviy immunitetni shakllantirish —jamiyatning eng muhim vazifasi yoshlarning milliy his-tuyg'ulari, maqsad va intilishlari, ma'naviy-ma'rifiy va ruhiy-axloqiy darajasiga bevosita bog'liq ekanligi bayon etilgan.

Article Details

How to Cite
Jonimqulov Ismoilbek Abdirasil o`g`li, N.T.Turg`unova. “O’SMIRLAR MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH PSIOXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 372-5, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2195.
Section
Articles

References

MirziyoevSh. Milliytaraqqiyotyo‘limizniqat’iyatbilandavomettirib, yangibosqichgako‘taramiz(1-qism), O‘zbekiston, Toshkent, 2018, 25-b.

Mirziyoev Sh. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz (1-qism), O‘zbekiston, Toshkent, 2018, 85-b.

Mirziyoev Sh. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi. Toshkent, “O‘zbekiston, 2019, 355-b

Azizxo'jaevaN.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.-T.:TDPU, 2006.

Mirziyoev Sh. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi. Toshkent, “O‘zbekiston, 2019, 29-b.

Siddiqov R.B. Voprosы innovatsiy v izuchenii reformirovaniya vыsshego obrazovaniya Respubliki Uzbekistan. O‘zbekiston tarixi fanidagi innovatsiyalar (ilmiy to‘plam), “Noshir”, Toshkent, 2012, 232 b.

S.G‘ulomov, E. Ubaydullaeva, E.Axmedov. Mustaqil O‘zbekiston, “Mehnat”, Toshkent, 2001. 61-b.8.Murtazaeva R.X. O‘zbekiston tarixi.