HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASI VA JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISH BO‘YICHA IDORALARARO KOMISSIYALAR FAOLIYATINING TASHKILIY VA HUQUQIY ASOSLARI

Main Article Content

Nurjonov Diyorbek Odamboy o'g'li

Abstract

Mazkur bitiruv malakaviy ishida huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish bo‘yicha idoralararo komissiyalar faoliyatining tushunchasi, mazmuni, bu faoliyatga qo‘yiladigan talablar bayon etilgan. Muallif tomonidan bu boradagi qonun xujjatlari, huquqni qo‘llash amaliyoti tahlil qilingan hamda mavjud muammo va kamchiliklar va ularni bartaraf etish yuzasidan taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Article Details

How to Cite
Nurjonov Diyorbek Odamboy o’g’li. “HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASI VA JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISH BO‘YICHA IDORALARARO KOMISSIYALAR FAOLIYATINING TASHKILIY VA HUQUQIY ASOSLARI”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 389-91, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2200.
Section
Articles

References

Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz / O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy

Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutqi – Xalq so‘zi. 2021., 15.12.2016.

Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. // Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan

Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruzasi.

15.01.2017 – Xalq so‘zi. 2021 yil 16 yanvar .

O‘zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi

«Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida»gi Qonuni. www.lex.uz.

O‘zbekiston Respublikasining 2014 yil 4 dekabrdagi «Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida»gi Qonuni www.lex.uz.

O‘zbekiston Respublikasining 2014 yil 15 sentyabrdagi «Ijtimoiy sherikchilik to‘g‘risida»gi Qonuni. www.lex.uz.

O‘zbekiston Respublikasining 2016 yil 16 sentyabrdagi «Ichki ishlar organlari to‘g‘risida»gi Qonuni. www.lex.uz