CHIZMACHILIKNI O‘QITISH METODIKASI VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Main Article Content

Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Xolmirzayev Ihtiyorjon

Abstract

Chizish - bu ijodkorlik, kuzatish va vizual aloqani rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydigan asosiy badiiy mahorat. Ushbu ilmiy maqolada chizmachilikni o‘qitish metodikasi va uning rivojlanish bosqichlari har tomonlama ko‘rib chiqilgan. Nazariy asoslar, empirik tadqiqotlar va amaliy natijalarga tayanib, biz chizmachilikni o'rgatishda qo'llaniladigan tamoyillar, yondashuvlar va o'qitish strategiyalarini o'rganamiz. Bundan tashqari, biz kognitiv, idrok etish va vosita qobiliyatlarini ta'kidlab, erta bolalikdan kattalarga qadar rasm chizishning rivojlanish bosqichlarini muhokama qilamiz. Chizmachilik bo'yicha o'qitishning metodologiyasi va bosqichlarini tushunish o'qituvchilarga ma'lumot berishi va samarali o'qitish amaliyotini osonlashtirishi, badiiy o'sishni va tasviriy savodxonlikni rivojlantirishi mumkin.

Article Details

How to Cite
Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Xolmirzayev Ihtiyorjon. “CHIZMACHILIKNI O‘QITISH METODIKASI VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 392-4, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2201.
Section
Articles

References

Nilufarkhan, K. (2024). Preserving the Cultural Heritage of Uzbekistan: Unveiling Ancient Wonders at the Louvre Museum. HOLDERS OF REASON, 2(1), 469-473.

Nilufarkhan, K. (2024). Exploring the Significance of Fine Art Works in Local History Museums: A Study in Our Country. HOLDERS OF REASON, 2(1), 464-468.

Muratjonovna, K. N. (2023). CONTENTS OF FINE ART METHODOLOGY AND METHODS OF ITS TEACHING. Science Promotion, 4(1), 43-47.

Nilufar, K., & Barkamol, K. (2023). The Great Painters of Venice during the Renaissance. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 45-47.

Muhammedovich, S. U. B. Problems of Teaching Drawing at School. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 4(1), 35-39.

Qosimova, N. (2022). IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY. Scienceweb academic papers collection.

Rahimberdiyev, A., & Qosimova, N. (2023). KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING “IQTIDOR MARKAZI” DAGI FAOLIYATI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 36-41.

Qosimova, N. (2022). 5 YOSHGACHA BO’LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O’RGATISH METODIKASI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 1(19), 14-17.

Nilufarkhan, Q., & Dildorakhan, A. (2022, May). THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN. In E Conference Zone (pp. 12-13).