CHIZMACHILIKNI O‘QITISH METODIKASIDA ILMIY TADQIQOT BOSQICHLARI VA USULLARI.

Main Article Content

Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Yo’ldosheva Madinaxon

Abstract

Chizish ijodkorlikni, vizual fikrlashni va kognitiv rivojlanishni rivojlantiruvchi asosiy mahoratdir. Ushbu ilmiy maqolada chizmachilikni o‘qitish metodikasi bilan bog‘liq bo‘lgan ilmiy tadqiqot bosqichlari va usullari o‘rganiladi. Bu ta'limning samarali yondashuvlarini, o'quvchilarning faolligini va chizmachilik sohasidagi o'quv natijalarini tushunishda empirik tadqiqotlarning ahamiyatini ta'kidlaydi. Maqolada ilmiy tadqiqotning asosiy bosqichlari, jumladan, muammoni aniqlash, adabiyotlarni ko'rib chiqish, ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va sharhlash ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, u eksperimental tadqiqotlar, amaliy tadqiqotlar va kuzatuv tadqiqotlari kabi chizmachilikni o'rgatish metodologiyasini o'rganishda keng qo'llaniladigan turli tadqiqot usullarini o'rganadi. Ilmiy tadqiqot bosqichlari va usullarini tushunish o'qituvchilar, tadqiqotchilar va amaliyotchilar uchun chizmachilik ta'limini oshirish va optimal o'rganish tajribasini rivojlantirish uchun juda muhimdir. 

Article Details

How to Cite
Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Yo’ldosheva Madinaxon. “CHIZMACHILIKNI O‘QITISH METODIKASIDA ILMIY TADQIQOT BOSQICHLARI VA USULLARI”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 395-7, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2202.
Section
Articles

References

Nilufarkhan, K. (2024). Preserving the Cultural Heritage of Uzbekistan: Unveiling Ancient Wonders at the Louvre Museum. HOLDERS OF REASON, 2(1), 469-473.

Nilufarkhan, K. (2024). Exploring the Significance of Fine Art Works in Local History Museums: A Study in Our Country. HOLDERS OF REASON, 2(1), 464-468.

Muratjonovna, K. N. (2023). CONTENTS OF FINE ART METHODOLOGY AND METHODS OF ITS TEACHING. Science Promotion, 4(1), 43-47.

Nilufar, K., & Barkamol, K. (2023). The Great Painters of Venice during the Renaissance. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 45-47.

Muhammedovich, S. U. B. Problems of Teaching Drawing at School. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 4(1), 35-39.

Qosimova, N. (2022). IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY. Scienceweb academic papers collection.

Rahimberdiyev, A., & Qosimova, N. (2023). KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING “IQTIDOR MARKAZI” DAGI FAOLIYATI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 36-41.

Qosimova, N. (2022). 5 YOSHGACHA BO’LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O’RGATISH METODIKASI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 1(19), 14-17.

Nilufarkhan, Q., & Dildorakhan, A. (2022, May). THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN. In E Conference Zone (pp. 12-13).