CHIZMACHILIK DARSLARIDA DIDAKTIK O‘YINLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Main Article Content

Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Abdurasulova Orzigul Begmatjon qizi

Abstract

Didaktik o'yinlar turli ta'lim sohalarida o'qitish va o'rganish uchun qimmatli va interaktiv yondashuvni taklif qiladi. Chizmachilik darslari kontekstida didaktik o'yinlarning integratsiyasi faollikni oshirishi, ijodkorlikni rag'batlantirishi va o'quv natijalarini yaxshilashi mumkin. Ushbu ilmiy maqola rasm chizish darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish metodologiyasini o'rganadi, ularning faol ishtirokini ta'minlash, badiiy mahoratni rivojlantirish, muammolarni hal qilishni rag'batlantirish, dinamik va qiziqarli o'quv muhitini yaratish imkoniyatlariga e'tibor qaratadi. Didaktik o'yinlarning afzalliklari, dizayn masalalari va amalga oshirish strategiyalarini o'rganib chiqib, ushbu maqola o'qituvchilarga o'yinlarni rasm chizish bo'yicha o'qitishga samarali kiritish uchun amaliy tushunchalar va ko'rsatmalar berishga qaratilgan.

Article Details

How to Cite
Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Abdurasulova Orzigul Begmatjon qizi. “CHIZMACHILIK DARSLARIDA DIDAKTIK O‘YINLARDAN FOYDALANISH METODIKASI”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 398-00, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2203.
Section
Articles

References

Nilufarkhan, K. (2024). Preserving the Cultural Heritage of Uzbekistan: Unveiling Ancient Wonders at the Louvre Museum. HOLDERS OF REASON, 2(1), 469-473.

Nilufarkhan, K. (2024). Exploring the Significance of Fine Art Works in Local History Museums: A Study in Our Country. HOLDERS OF REASON, 2(1), 464-468.

Muratjonovna, K. N. (2023). CONTENTS OF FINE ART METHODOLOGY AND METHODS OF ITS TEACHING. Science Promotion, 4(1), 43-47.

Nilufar, K., & Barkamol, K. (2023). The Great Painters of Venice during the Renaissance. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 45-47.

Muhammedovich, S. U. B. Problems of Teaching Drawing at School. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 4(1), 35-39.

Qosimova, N. (2022). IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY. Scienceweb academic papers collection.

Rahimberdiyev, A., & Qosimova, N. (2023). KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING “IQTIDOR MARKAZI” DAGI FAOLIYATI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 36-41.

Qosimova, N. (2022). 5 YOSHGACHA BO’LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O’RGATISH METODIKASI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 1(19), 14-17.

Nilufarkhan, Q., & Dildorakhan, A. (2022, May). THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN. In E Conference Zone (pp. 12-13).