CHIZMACHILIK DARSLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH UCHUN INNOVATSION G‘OYALARDAN FOYDALANISH: IJODKORLIK VA FAOLLIKNI RIVOJLANTIRISH

Main Article Content

Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Ashuraliyeva Shaxnozabonu Islomxoʻja qizi

Abstract

Chizmachilik darslari badiiy ifoda va mahoratni rivojlantirish uchun zamin yaratadi. Chizmachilik darslarini tashkil etishda innovatsion g‘oyalarni birlashtirish o‘quvchilarning faolligini oshirish, ijodkorlikni rivojlantirish va mazmunli o‘rganish tajribasini osonlashtirishi mumkin. Ushbu ilmiy maqola chizmachilikni o‘qitishda innovatsion g‘oyalardan samarali foydalanish, ularning o‘quvchilarni ilhomlantirish va rag‘batlantirish, tajriba o‘tkazishni rag‘batlantirish, dinamik va interaktiv o‘quv muhitini yaratish imkoniyatlariga e’tibor qaratadi. Loyihaga asoslangan ta'lim, fanlararo aloqalar, san'at integratsiyasi va texnologiya integratsiyasi kabi turli innovatsion yondashuvlarni o'rganib chiqqan holda, ushbu maqola o'qituvchilarga rasm chizish darslarini optimallashtirish va o'quvchilarning badiiy o'sishini rivojlantirish uchun innovatsion g'oyalar kuchidan foydalanishda yordam berishga qaratilgan.

Article Details

How to Cite
Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Ashuraliyeva Shaxnozabonu Islomxoʻja qizi. “CHIZMACHILIK DARSLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH UCHUN INNOVATSION G‘OYALARDAN FOYDALANISH: IJODKORLIK VA FAOLLIKNI RIVOJLANTIRISH”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 401-403., https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2204.
Section
Articles

References

Nilufarkhan, K. (2024). Preserving the Cultural Heritage of Uzbekistan: Unveiling Ancient Wonders at the Louvre Museum. HOLDERS OF REASON, 2(1), 469-473.

Nilufarkhan, K. (2024). Exploring the Significance of Fine Art Works in Local History Museums: A Study in Our Country. HOLDERS OF REASON, 2(1), 464-468.

Muratjonovna, K. N. (2023). CONTENTS OF FINE ART METHODOLOGY AND METHODS OF ITS TEACHING. Science Promotion, 4(1), 43-47.

Nilufar, K., & Barkamol, K. (2023). The Great Painters of Venice during the Renaissance. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 45-47.

Muhammedovich, S. U. B. Problems of Teaching Drawing at School. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 4(1), 35-39.

Qosimova, N. (2022). IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY. Scienceweb academic papers collection.

Rahimberdiyev, A., & Qosimova, N. (2023). KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING “IQTIDOR MARKAZI” DAGI FAOLIYATI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 36-41.

Qosimova, N. (2022). 5 YOSHGACHA BO’LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O’RGATISH METODIKASI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 1(19), 14-17.

Nilufarkhan, Q., & Dildorakhan, A. (2022, May). THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN. In E Conference Zone (pp. 12-13).