CHIZMACHILIK DARSLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: IJODKORLIK VA O‘RGANISHNI KUCHAYTIRISH.

Main Article Content

Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Boqojonova Laylo Umidjon qizi

Abstract

Chizmachilik darslari badiiy mahorat, ijodkorlik va o'zini namoyon qilishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalarning paydo bo'lishi bilan rasm chizish darslarini tashkil etishni yaxshilash va dinamik o'quv muhitini yaratish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Ushbu ilmiy maqolada rasm darslarini tashkil etishda zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish, ularning an’anaviy o‘qitish usullarini kengaytirish, ijodkorlikni rivojlantirish va interfaol ta’lim tajribasini taqdim etish imkoniyatlariga e’tibor qaratiladi. Raqamli vositalar, interaktiv displeylar, virtual reallik va onlayn platformalar kabi texnologiyalarni birlashtirish bilan bog'liq foyda va muammolarni o'rganib, ushbu maqola o'qituvchilarga rasm chizish bo'yicha o'qitishni optimallashtirish va talabalarni mazmunli badiiy izlanishga jalb qilish uchun texnologiya kuchidan foydalanishga yo'l ko'rsatishga qaratilgan.

Article Details

How to Cite
Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Boqojonova Laylo Umidjon qizi. “CHIZMACHILIK DARSLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: IJODKORLIK VA O‘RGANISHNI KUCHAYTIRISH”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 405-7, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2205.
Section
Articles

References

Nilufarkhan, K. (2024). Preserving the Cultural Heritage of Uzbekistan: Unveiling Ancient Wonders at the Louvre Museum. HOLDERS OF REASON, 2(1), 469-473.

Nilufarkhan, K. (2024). Exploring the Significance of Fine Art Works in Local History Museums: A Study in Our Country. HOLDERS OF REASON, 2(1), 464-468.

Muratjonovna, K. N. (2023). CONTENTS OF FINE ART METHODOLOGY AND METHODS OF ITS TEACHING. Science Promotion, 4(1), 43-47.

Nilufar, K., & Barkamol, K. (2023). The Great Painters of Venice during the Renaissance. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 45-47.

Muhammedovich, S. U. B. Problems of Teaching Drawing at School. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 4(1), 35-39.

Qosimova, N. (2022). IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY. Scienceweb academic papers collection.

Rahimberdiyev, A., & Qosimova, N. (2023). KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING “IQTIDOR MARKAZI” DAGI FAOLIYATI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 36-41.

Qosimova, N. (2022). 5 YOSHGACHA BO’LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O’RGATISH METODIKASI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 1(19), 14-17.

Nilufarkhan, Q., & Dildorakhan, A. (2022, May). THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN. In E Conference Zone (pp. 12-13).