UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA CHIZMACHILIK DARSLARINI TASHKIL ETISH: YAXLIT RIVOJLANISH YO‘LI

Main Article Content

Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Mannobova Dilafro’zxon Azimjon qizi

Abstract

Chizmachilik darslari umumta’lim maktablarida o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, kognitiv ko‘nikmalarini oshirish va har tomonlama rivojlanishini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu ilmiy maqolada umumta’lim maktablarida rasm chizish darslarini tashkil etishning ahamiyati o‘rganilib, o‘quv dasturiga tasviriy ta’limni kiritishning afzalliklari yoritilgan. Chizmachilik darslari o‘quvchilarga o‘z his-tuyg‘ularini ifodalash, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va badiiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun zamin yaratadi. Bundan tashqari, ular talabalarning umumiy kognitiv, ijtimoiy va hissiy rivojlanishiga hissa qo'shadi, har tomonlama ta'lim tajribasini rivojlantiradi. Ushbu maqolada chizmachilik darslarini umumta’lim maktablari o‘quv dasturlariga kiritish muhimligi ta’kidlangan, samarali amalga oshirish uchun amaliy tushunchalar berilgan va badiiy ta’limni rivojlantirishda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarga e’tibor qaratilgan.

Article Details

How to Cite
Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Mannobova Dilafro’zxon Azimjon qizi. “UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA CHIZMACHILIK DARSLARINI TASHKIL ETISH: YAXLIT RIVOJLANISH YO‘LI”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 408-10, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2206.
Section
Articles

References

Nilufarkhan, K. (2024). Preserving the Cultural Heritage of Uzbekistan: Unveiling Ancient Wonders at the Louvre Museum. HOLDERS OF REASON, 2(1), 469-473.

Nilufarkhan, K. (2024). Exploring the Significance of Fine Art Works in Local History Museums: A Study in Our Country. HOLDERS OF REASON, 2(1), 464-468.

Muratjonovna, K. N. (2023). CONTENTS OF FINE ART METHODOLOGY AND METHODS OF ITS TEACHING. Science Promotion, 4(1), 43-47.

Nilufar, K., & Barkamol, K. (2023). The Great Painters of Venice during the Renaissance. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 45-47.

Muhammedovich, S. U. B. Problems of Teaching Drawing at School. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 4(1), 35-39.

Qosimova, N. (2022). IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY. Scienceweb academic papers collection.

Rahimberdiyev, A., & Qosimova, N. (2023). KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING “IQTIDOR MARKAZI” DAGI FAOLIYATI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 36-41.

Qosimova, N. (2022). 5 YOSHGACHA BO’LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O’RGATISH METODIKASI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 1(19), 14-17.

Nilufarkhan, Q., & Dildorakhan, A. (2022, May). THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN. In E Conference Zone (pp. 12-13).