BADIIY IFODA SIFATIDA RASM CHIZISH: SAMARALI O'QITISH UCHUN USLUBIY KO'RSATMALAR

Main Article Content

Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Ne’matjonova Dilnavozxon

Abstract

Chizmachilik ko'p qirrali va ifodali san'at turi bo'lib, u odamlarga g'oyalar, his-tuyg'ular va kuzatishlarni vizual tasvirlash orqali etkazish imkonini beradi. Ushbu ilmiy maqola chizmachilikni samarali o'rgatish metodologiyasi va o'qitish strategiyalarini o'rganadi. Asosiy tamoyillarni tushunish, bosqichma-bosqich ko'rsatmalarni qo'llash, amaliy amaliyotni ta'minlash va ijodiy izlanishni rag'batlantirish orqali o'qituvchilar o'quvchilarga rasm chizish ko'nikmalarini rivojlantirish va badiiy salohiyatini ochishga yordam beradi. Shuningdek, maqolada chizmachilikni o‘rgatishda konstruktiv fikr-mulohazalar va texnologiyani integratsiyalashning ahamiyati haqida so‘z boradi.

Article Details

How to Cite
Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Ne’matjonova Dilnavozxon. “BADIIY IFODA SIFATIDA RASM CHIZISH: SAMARALI O’QITISH UCHUN USLUBIY KO’RSATMALAR”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 411-3, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2207.
Section
Articles

References

Nilufarkhan, K. (2024). Preserving the Cultural Heritage of Uzbekistan: Unveiling Ancient Wonders at the Louvre Museum. HOLDERS OF REASON, 2(1), 469-473.

Nilufarkhan, K. (2024). Exploring the Significance of Fine Art Works in Local History Museums: A Study in Our Country. HOLDERS OF REASON, 2(1), 464-468.

Muratjonovna, K. N. (2023). CONTENTS OF FINE ART METHODOLOGY AND METHODS OF ITS TEACHING. Science Promotion, 4(1), 43-47.

Nilufar, K., & Barkamol, K. (2023). The Great Painters of Venice during the Renaissance. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 45-47.

Muhammedovich, S. U. B. Problems of Teaching Drawing at School. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 4(1), 35-39.

Qosimova, N. (2022). IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY. Scienceweb academic papers collection.

Rahimberdiyev, A., & Qosimova, N. (2023). KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING “IQTIDOR MARKAZI” DAGI FAOLIYATI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 36-41.

Qosimova, N. (2022). 5 YOSHGACHA BO’LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O’RGATISH METODIKASI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 1(19), 14-17.

Nilufarkhan, Q., & Dildorakhan, A. (2022, May). THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN. In E Conference Zone (pp. 12-13).