CHIZMACHILIK FANLARI BILAN ICHKI VA TASHQI FANLARNING O'ZARO TA'SIRI

Main Article Content

Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Olimjonova Feruzaxon Axatali qiz

Abstract

Ilmiy tushunchalar va hodisalarni vizual tasvirlash amaliyotiga taalluqli chizmachilik fani ilmiy aloqa va kognitiv qayta ishlash uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqola chizmachilik fanining ichki va tashqi fanlar sohalari o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rganishga qaratilgan. Ilmiy chizmalarni yaratish va ularning ilmiy ma'lumotlarni tushunish va uzatishga ta'sirini o'rganish bilan bog'liq kognitiv jarayonlarni o'rganish orqali biz ushbu vizual vosita bilan bog'liq potentsial foyda va muammolarni yoritib beramiz. Bundan tashqari, biz chizmachilik fanlari bilan ichki va tashqi fanlarning kengroq sohalari o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rib chiqamiz, ularning simbiotik tabiati va ular taqdim etadigan fanlararo imkoniyatlarni ta'kidlaymiz. Oxir oqibat, ushbu maqola ilmiy bilimlarni chuqurroq tushunish va jalb qilish uchun chizmachilik fanini ilmiy ta'lim va tadqiqotlarga integratsiya qilish muhimligini ta'kidlaydi.

Article Details

How to Cite
Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Olimjonova Feruzaxon Axatali qiz. “CHIZMACHILIK FANLARI BILAN ICHKI VA TASHQI FANLARNING O’ZARO TA’SIRI”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 414-6, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2208.
Section
Articles

References

Nilufarkhan, K. (2024). Preserving the Cultural Heritage of Uzbekistan: Unveiling Ancient Wonders at the Louvre Museum. HOLDERS OF REASON, 2(1), 469-473.

Nilufarkhan, K. (2024). Exploring the Significance of Fine Art Works in Local History Museums: A Study in Our Country. HOLDERS OF REASON, 2(1), 464-468.

Muratjonovna, K. N. (2023). CONTENTS OF FINE ART METHODOLOGY AND METHODS OF ITS TEACHING. Science Promotion, 4(1), 43-47.

Nilufar, K., & Barkamol, K. (2023). The Great Painters of Venice during the Renaissance. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 45-47.

Muhammedovich, S. U. B. Problems of Teaching Drawing at School. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 4(1), 35-39.

Qosimova, N. (2022). IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY. Scienceweb academic papers collection.

Rahimberdiyev, A., & Qosimova, N. (2023). KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING “IQTIDOR MARKAZI” DAGI FAOLIYATI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 36-41.

Qosimova, N. (2022). 5 YOSHGACHA BO’LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O’RGATISH METODIKASI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 1(19), 14-17.

Nilufarkhan, Q., & Dildorakhan, A. (2022, May). THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN. In E Conference Zone (pp. 12-13).