ARXITEKTURA-QURILISH CHIZMACHILARI HAQIDA UMUMIY MA’LUMOTLAR

Main Article Content

Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Otajonova Gulzoda Mahmudjon qizi

Abstract

Arxitektura va qurilish chizmalari bino va inshootlarni loyihalash va qurish jarayonida asosiy rol o'ynaydi. Ushbu ilmiy maqolada arxitektura va qurilish chizmalari, jumladan, ularning maqsadi, turlari va asosiy elementlari haqida to'liq ma'lumot berilgan. Maqolada ushbu chizmalarning dizayn niyatlarini bildirishda, qurilish faoliyatini muvofiqlashtirishda va loyihaning muvaffaqiyatli bajarilishini ta'minlashda ahamiyati o'rganiladi. Bundan tashqari, u sanoatda keng qo'llaniladigan turli xil chizmalarni o'rganadi va ularning hamkorlikni osonlashtirish va qurilish jarayonida xatolarni kamaytirishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi.

Article Details

How to Cite
Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Otajonova Gulzoda Mahmudjon qizi. “ARXITEKTURA-QURILISH CHIZMACHILARI HAQIDA UMUMIY MA’LUMOTLAR”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 417-9, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2209.
Section
Articles

References

Nilufarkhan, K. (2024). Preserving the Cultural Heritage of Uzbekistan: Unveiling Ancient Wonders at the Louvre Museum. HOLDERS OF REASON, 2(1), 469-473.

Nilufarkhan, K. (2024). Exploring the Significance of Fine Art Works in Local History Museums: A Study in Our Country. HOLDERS OF REASON, 2(1), 464-468.

Muratjonovna, K. N. (2023). CONTENTS OF FINE ART METHODOLOGY AND METHODS OF ITS TEACHING. Science Promotion, 4(1), 43-47.

Nilufar, K., & Barkamol, K. (2023). The Great Painters of Venice during the Renaissance. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 45-47.

Muhammedovich, S. U. B. Problems of Teaching Drawing at School. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 4(1), 35-39.

Qosimova, N. (2022). IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY. Scienceweb academic papers collection.

Rahimberdiyev, A., & Qosimova, N. (2023). KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING “IQTIDOR MARKAZI” DAGI FAOLIYATI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 36-41.

Qosimova, N. (2022). 5 YOSHGACHA BO’LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O’RGATISH METODIKASI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 1(19), 14-17.

Nilufarkhan, Q., & Dildorakhan, A. (2022, May). THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN. In E Conference Zone (pp. 12-13).