BINO REJASINING JABHASI VA KESILGAN CHIZMALAR

Main Article Content

Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Qambarova Shaxnoza Umidjon qizi

Abstract

Binoning jabhasi rejasi va kesilgan chizmalar arxitektura va qurilish sohasida hal qiluvchi elementlardir. Ushbu ilmiy maqolada binoning jabhasi va kesilgan chizmalarining batafsil tahlili, ularning maqsadi, tarkibiy qismlari va loyihalash va qurish jarayonida ahamiyati o'rganiladi. Maqolada ushbu chizmalarning binoning tashqi ko'rinishi va uning ichki tuzilishi haqida muhim ma'lumotlarni etkazishdagi ahamiyati ta'kidlangan. Bundan tashqari, u to'g'ri va informatsion jabha va chizmalarni yaratishda qo'llaniladigan texnika va konventsiyalarni muhokama qiladi va ularning loyiha manfaatdor tomonlari o'rtasida samarali muloqotni ta'minlashdagi rolini ta'kidlaydi.

Article Details

How to Cite
Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Qambarova Shaxnoza Umidjon qizi. “BINO REJASINING JABHASI VA KESILGAN CHIZMALAR”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 420-2, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2210.
Section
Articles

References

Nilufarkhan, K. (2024). Preserving the Cultural Heritage of Uzbekistan: Unveiling Ancient Wonders at the Louvre Museum. HOLDERS OF REASON, 2(1), 469-473.

Nilufarkhan, K. (2024). Exploring the Significance of Fine Art Works in Local History Museums: A Study in Our Country. HOLDERS OF REASON, 2(1), 464-468.

Muratjonovna, K. N. (2023). CONTENTS OF FINE ART METHODOLOGY AND METHODS OF ITS TEACHING. Science Promotion, 4(1), 43-47.

Nilufar, K., & Barkamol, K. (2023). The Great Painters of Venice during the Renaissance. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 45-47.

Muhammedovich, S. U. B. Problems of Teaching Drawing at School. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 4(1), 35-39.

Qosimova, N. (2022). IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY. Scienceweb academic papers collection.

Rahimberdiyev, A., & Qosimova, N. (2023). KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING “IQTIDOR MARKAZI” DAGI FAOLIYATI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 36-41.

Qosimova, N. (2022). 5 YOSHGACHA BO’LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O’RGATISH METODIKASI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 1(19), 14-17.

Nilufarkhan, Q., & Dildorakhan, A. (2022, May). THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN. In E Conference Zone (pp. 12-13).