CHIZMACHILIK KURSLARINING KIRISH VA TARIXI

Main Article Content

Qosimova Nilufar Muratjon qizi, To’xtasinov Sanjar

Abstract

Chizmachilik kurslari badiiy ta'limda, ijodkorlikni, kuzatish qobiliyatini va tasviriy ifodani rivojlantirishda muhim rol o'ynadi. Ushbu ilmiy maqola chizmachilik kurslarining kiritilishi va tarixiy rivojlanishini har tomonlama ko'rib chiqadi. Tarixiy yozuvlar, pedagogik amaliyotlar va ta'lim nazariyalariga tayanib, biz qadim zamonlardan to hozirgi kungacha chizmachilik o'qitish evolyutsiyasini o'rganamiz. Biz tarix davomida chizmachilik kurslarini shakllantirgan turli yondashuvlar, metodologiyalar va falsafalarni ko'rib chiqamiz. Chizmachilik kurslarining tarixiy konteksti va evolyutsiyasini tushunish ularning hozirgi amaliyotlari haqida qimmatli tushunchalar berishi va badiiy ta'limning kelajakdagi yo'nalishlari haqida ma'lumot berishi mumkin.

Article Details

How to Cite
Qosimova Nilufar Muratjon qizi, To’xtasinov Sanjar. “CHIZMACHILIK KURSLARINING KIRISH VA TARIXI”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 423-5, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2211.
Section
Articles

References

Nilufarkhan, K. (2024). Preserving the Cultural Heritage of Uzbekistan: Unveiling Ancient Wonders at the Louvre Museum. HOLDERS OF REASON, 2(1), 469-473.

Nilufarkhan, K. (2024). Exploring the Significance of Fine Art Works in Local History Museums: A Study in Our Country. HOLDERS OF REASON, 2(1), 464-468.

Muratjonovna, K. N. (2023). CONTENTS OF FINE ART METHODOLOGY AND METHODS OF ITS TEACHING. Science Promotion, 4(1), 43-47.

Nilufar, K., & Barkamol, K. (2023). The Great Painters of Venice during the Renaissance. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 45-47.

Muhammedovich, S. U. B. Problems of Teaching Drawing at School. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 4(1), 35-39.

Qosimova, N. (2022). IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY. Scienceweb academic papers collection.

Rahimberdiyev, A., & Qosimova, N. (2023). KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING “IQTIDOR MARKAZI” DAGI FAOLIYATI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 36-41.

Qosimova, N. (2022). 5 YOSHGACHA BO’LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O’RGATISH METODIKASI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 1(19), 14-17.

Nilufarkhan, Q., & Dildorakhan, A. (2022, May). THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN. In E Conference Zone (pp. 12-13).