DARSNI REJALASHTIRISH: SAMARALI TA’LIM VA TA’LIM UCHUN KOMPLEKS YONDASHUV.

Main Article Content

Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Xaydaraliyeva Charos

Abstract

Darsni rejalashtirish o'qituvchilarga samarali o'qitish tajribasini ishlab chiqish va taqdim etish imkoniyatini beradigan asosiy jarayondir. Ushbu ilmiy maqolada darsni rejalashtirishning har tomonlama tahlili, uning maqsadi, tarkibiy qismlari va ta’lim sohasidagi ahamiyati yoritilgan. Maqolada o‘quvchilarning faolligini oshirish, ta’lim natijalarini osonlashtirish va o‘qitish samaradorligini oshirishda yaxshi tuzilgan dars rejalarining ahamiyati ta’kidlangan. Bundan tashqari, u muvaffaqiyatli dars rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirish uchun asosiy mulohazalar va strategiyalarni muhokama qiladi, o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirishda reflektiv amaliyot va moslashuvchanlik rolini ta'kidlaydi.

Article Details

How to Cite
Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Xaydaraliyeva Charos. “DARSNI REJALASHTIRISH: SAMARALI TA’LIM VA TA’LIM UCHUN KOMPLEKS YONDASHUV”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 426-8, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2212.
Section
Articles

References

Nilufarkhan, K. (2024). Preserving the Cultural Heritage of Uzbekistan: Unveiling Ancient Wonders at the Louvre Museum. HOLDERS OF REASON, 2(1), 469-473.

Nilufarkhan, K. (2024). Exploring the Significance of Fine Art Works in Local History Museums: A Study in Our Country. HOLDERS OF REASON, 2(1), 464-468.

Muratjonovna, K. N. (2023). CONTENTS OF FINE ART METHODOLOGY AND METHODS OF ITS TEACHING. Science Promotion, 4(1), 43-47.

Nilufar, K., & Barkamol, K. (2023). The Great Painters of Venice during the Renaissance. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 45-47.

Muhammedovich, S. U. B. Problems of Teaching Drawing at School. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 4(1), 35-39.

Qosimova, N. (2022). IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY. Scienceweb academic papers collection.

Rahimberdiyev, A., & Qosimova, N. (2023). KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING “IQTIDOR MARKAZI” DAGI FAOLIYATI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 36-41.

Qosimova, N. (2022). 5 YOSHGACHA BO’LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O’RGATISH METODIKASI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 1(19), 14-17.

Nilufarkhan, Q., & Dildorakhan, A. (2022, May). THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN. In E Conference Zone (pp. 12-13).