TRANSFORMATORLAR VA ULARNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.

Main Article Content

Yunusova Zuxraxon Taxirovna, MirzayevaUmidaxon Murodjon qizi, Musayeva Husnida Xaydarovna

Abstract

Ushbu  maqolada transformator, transformatorning ishlash prinsipi, tuzilishi, turlari, transformator elektr energiyasini ishlab chiqarishda, uni aholiga isrofsiz yetkazib berishda asosiy rol o`ynovchi qurilmadir.Transformatorlar yordamida elektr energiysi isrof qilinmasdan istemolchilarga yetkazib borilmoqda. Bu maqolada bugungi  kunda transformatorning  har bir sohadagi ahamiyati juda kata ekanligi haqida ma`lumotlar berilgan

Article Details

How to Cite
Yunusova Zuxraxon Taxirovna, MirzayevaUmidaxon Murodjon qizi, Musayeva Husnida Xaydarovna. “TRANSFORMATORLAR VA ULARNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 437-42, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2297.
Section
Articles

References

Takhirovna, Y. Z. (2024). EFFECT OF ELECTRIC CURRENT ON THE HUMAN BODY. Science and innovation, 3(A2), 183-186.

TAXIROVNA, Y. Z. (2024). Namlik va uning turlari. Science Promotion, 5(1), 374-377..

Taxirovna, Y. Z. (2023). FIZIKANI O ‘QITISHDA PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALARDANFOYDALANISH USULLARI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(22), 103-107.

Taxirovna, Y. Z. (2023). NOAN’ANAVIY VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANIB ELEKTR TA’MINOTIDAGI ISHONCHLILIKNI OSHIRISH. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(16), 89-92.

Taxirovna, Y. Z. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ МЕТОДАМИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ АКУСТИКИ. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(26), 177-180.

.T.Yunusova”Qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan ta`minlash muammolari” “Fan ta`lim va texnikani innovatsion rivojlantirish masalalari” ISSUES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE< EDUCATION AND TECHNOLOGY” Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman 2022 yil 12 aprel,|

Mirzayeva, U. M. (2023). ILM-FAN VA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISHI: KADRLAR TAYYORLASHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O ‘RNI: ILM-FAN VA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISHI: KADRLAR TAYYORLASHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O ‘RNI.

Rafailovna, R. R. (2022). ‘’LAZER FIZIKASI’’FANINI O’QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 170-171.

Мирзаева, У., Матбобоева, С., & Носиров, М. (2022). НАНОЛАЗЕРЫ. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 1209-1214.

.Murodjonovna, M. U. (2022). The Use of Laser in Medicine. Texas Journal of Medical Science, 5, 27-28.

Xaydarovna, Musayeva Husnida. "SANOAT KORXONALARINI QURISH VA ISHLATISHGA QOYILADIGAN ASOSIY TALABLAR." Science Promotion 10.1 (2024): 162-165.

Xaydarovna, Musayeva Husnida, and Raxmonaliyev Axrorbek Azizbek o’g’li. "BINO VA INSHOAT YER USTKI QISMINI BARPO ETISHDAGI GEODEZIK ISHLAR." Science Promotion 10.1 (2024): 169-173.

, Musayeva Husnida. "SANOAT ISHLAB CHIQARISH MAYDONLARIDA HAVO MUHITI." Science Promotion 10.1 (2024): 158-161.

Xaydarovna, Musayeva Husnida. "SANOAT KORXONALARINI QURISHDA QO ‘YILADIGAN TALABLAR." Science Promotion 10.1 (2024): 178-182.

Xasanov, D., & Xolmirzayev, Q. (2022). ECONOMIC FARM DESIGN. Science and Innovation, 1(4), 68-75.

Xasanov, D., & Xolmirzayev, Q. (2022). TEJAMKOR FERMALARNI LOYIHALASH. Science and innovation, 1(A4), 68-75.

Бахромов, М., & Хасанов, Д. (2022). ТЎКМА ГРУНТЛАРДА ЗАМИН ВА ПОЙДЕВОРЛАР ҚУРИЛИШИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(6), 353-360.

Yaqubjon o’g’li, Yaxshiboyev Mirolimjon, Normirzayev Avazxon Akram o’g’li, and Abdullayev Ikromjon Aminjanovich. "Research of expanded clay production technology in the Republic of Uzbekistan." HOLDERS OF REASON 1.1 (2023): 676-681.

Aminjanovich, Abdullayev Ikromjon, Yaxshiboyev Mirolimjon Yaqubjon o‘g‘li, and Normirzayev Avazxon Akram o‘g‘li. "Temirbeton konstruksiyalarni bevosita qurilish obektlarida monolit quyish uchun bo'shliqlar modullari tayyorlash texnologiyasi." HOLDERS OF REASON 1.1 (2023): 682-686.

Aminjanovich, Abdullayev Ikromjon, Yaxshiboyev Mirolimjon Yaqubjon o‘g‘li, and Normirzayev Avazxon Akram o‘g‘li. "TEMIRBETON KONSTRUKSIYALAR UCHUN BO'SHLIQLAR MODULLARI TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI." ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI 1.1 (2023).

Abdurahmanov, А. M., A. D. Кayumov, and A. A. Normirzayev. "ISSIQLIK IZOLYATSIYASI VA ENERGIYA-TEJAMKOR INNOVATSION QURILISH MATERIALI" Politsroblok" ni ishlab chiqarish." Journal of Universal Science Research 1.5 (2023): 1353-1356.

Ermaxammadovich, Jurayev Tulqinjon, Kayumov Asilbek Dilshatbekovich, and Normirzayev Avazxon Akram o’g’li. "Sementni kimyoviy tarkibi va maydalik darajasini aniqlash." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 3.6 (2023): 162-165.