SANOAT KORXONASI HUDUDINI YONG`IN HAVFSIZLIGI BO`YICHA MAYDONLARGA AJRATISH.

Main Article Content

Musayeva Husnida Xaydarovna, Yunusova Zuhraxon Taxirovna, Mirzayeva Umidaxon Murodjon qizi

Abstract

Ushbu maqolada korxonalarni loyixalashda va qurishda eng avvalo yong`inga qarshi chora tadbirlarga aloxida axamiyat qaratish kerakligi xaqida va korxona hududlarini aloxida maydonlarga ajratkan xolda,qurilish me`yor qoidalariga mos ravishda yong`inga qarshi chora tadbirlarini qo`llash kerakligi keng yoritilgan.

Article Details

How to Cite
Musayeva Husnida Xaydarovna, Yunusova Zuhraxon Taxirovna, Mirzayeva Umidaxon Murodjon qizi. “SANOAT KORXONASI HUDUDINI YONG`IN HAVFSIZLIGI BO`YICHA MAYDONLARGA AJRATISH”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 448-52, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2299.
Section
Articles

References

.Musayeva Husnida. "SANOAT KORXONALARINI QURISH VA ISHLATISHGA QOYILADIGAN ASOSIY TALABLAR." Science Promotion 10.1 (2024): 162-165.

.Xaydarovna, Musayeva Husnida, and Raxmonaliyev Axrorbek Azizbek o’g’li. "BINO VA INSHOAT YER USTKI QISMINI BARPO ETISHDAGI GEODEZIK ISHLAR." Science Promotion 10.1 (2024): 169-173.

Xaydarovna, Musayeva Husnida. "SANOAT ISHLAB CHIQARISH MAYDONLARIDA HAVO MUHITI." Science Promotion 10.1 (2024): 158-161.

Xaydarovna, Musayeva Husnida. "SANOAT KORXONALARINI QURISHDA QO ‘YILADIGAN TALABLAR." Science Promotion 10.1 (2024): 178-182.

.Taxirovna, Y. Z., & Yuldashevna, Q. G. ZAMONAVIY TA’LIM DASTURLARI-FIZIKA FANINI O’QITISHDA ASOSIY VOSITA SIFATIDA.

Taxirovna, Y. Z. (2024). SHOVQIN. MEXANIK VA AERODINAMIK SHOVQINLAR. Science Promotion, 10(1), 53-57.

Takhirovna, Y. Z. (2024). EFFECT OF ELECTRIC CURRENT ON THE HUMAN BODY. Science and innovation, 3(A2), 183-186.

TAXIROVNA, Y. Z. (2024). Namlik va uning turlari. Science Promotion, 5(1), 374-377..

Taxirovna, Y. Z. (2023). FIZIKANI O ‘QITISHDA PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALARDANFOYDALANISH USULLARI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(22), 103-107.

Taxirovna, Y. Z. (2023). NOAN’ANAVIY VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANIB ELEKTR TA’MINOTIDAGI ISHONCHLILIKNI OSHIRISH. O'ZBEKISTONDA

FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(16), 89-92.

Taxirovna, Y. Z. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ МЕТОДАМИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ АКУСТИКИ. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(26), 177-180.

Scammacca, N. et al. (2007), Interventions for Adolescent Struggling Readers: A Meta-Analysis With Implications for Practice, Center on Instruction at RMC Research Corporation, Portsmouth, NH, http://www.centeroninstruction.org.

Mirzayeva, U. M. (2023). ILM-FAN VA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISHI: KADRLAR TAYYORLASHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O ‘RNI: ILM-FAN VA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISHI: KADRLAR TAYYORLASHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O ‘RNI.

3.qizi Mirzayeva, U. M. (2023). ‘‘FIZIKA’’FANINI O ‘QITISHDA INTEGRATSION TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. GOLDEN BRAIN, 1(28), 109-111.

Rafailovna, R. R. (2022). ‘’LAZER FIZIKASI’’FANINI O’QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 170-171.

.Мирзаева, У., Матбобоева, С., & Носиров, М. (2022). НАНОЛАЗЕРЫ. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 1209-1214.

.Murodjonovna, M. U. (2022). The Use of Laser in Medicine. Texas Journal of Medical Science, 5, 27-28.

Rafailovna, R. R. (2022). ‘’LAZER FIZIKASI’’FANINI O’QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 170-171.

.Umidaxon, M. (2024). Zamonaviy shaxarsozlik sanoatida qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanishning samarali istiqbollari. HOLDERS OF REASON, 4(1), 132-134.

Xasanov, D., & Xolmirzayev, Q. (2022). ECONOMIC FARM DESIGN. Science and Innovation, 1(4), 68-75.

Xasanov, D., & Xolmirzayev, Q. (2022). TEJAMKOR FERMALARNI LOYIHALASH. Science and innovation, 1(A4), 68-75.

Бахромов, М., & Хасанов, Д. (2022). ТЎКМА ГРУНТЛАРДА ЗАМИН ВА ПОЙДЕВОРЛАР ҚУРИЛИШИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(6), 353-360.

Yaqubjon o’g’li, Yaxshiboyev Mirolimjon, Normirzayev Avazxon Akram o’g’li, and Abdullayev Ikromjon Aminjanovich. "Research of expanded clay production technology in the Republic of Uzbekistan." HOLDERS OF REASON 1.1 (2023): 676-681.

Aminjanovich, Abdullayev Ikromjon, Yaxshiboyev Mirolimjon Yaqubjon o‘g‘li, and Normirzayev Avazxon Akram o‘g‘li. "Temirbeton konstruksiyalarni bevosita qurilish obektlarida monolit quyish uchun bo'shliqlar modullari tayyorlash texnologiyasi." HOLDERS OF REASON 1.1 (2023): 682-686.

Aminjanovich, Abdullayev Ikromjon, Yaxshiboyev Mirolimjon Yaqubjon o‘g‘li, and Normirzayev Avazxon Akram o‘g‘li. "TEMIRBETON KONSTRUKSIYALAR UCHUN BO'SHLIQLAR MODULLARI TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI." ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI 1.1 (2023).

Abdurahmanov, А. M., A. D. Кayumov, and A. A. Normirzayev. "ISSIQLIK IZOLYATSIYASI VA ENERGIYA-TEJAMKOR INNOVATSION QURILISH MATERIALI" Politsroblok" ni ishlab chiqarish." Journal of Universal Science Research 1.5 (2023): 1353-1356.

Ermaxammadovich, Jurayev Tulqinjon, Kayumov Asilbek Dilshatbekovich, and Normirzayev Avazxon Akram o’g’li. "Sementni kimyoviy tarkibi va maydalik darajasini aniqlash." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 3.6 (2023): 162-165.