BINOLARDA QAYTA TIKLANUVCHI ENYERGIYA MANBAALARINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Main Article Content

Normirzayev Avazxon Akram o‘g‘li

Abstract

Axoli soni tobora ortgani sari, energiya mabaalariga xam talab ortib boradi. Bu muammoni xal etish chora-tadbirlarini ko‘rish dolzarb bo‘lib bormoda. Kuyida esa ushbu muammolarni xal etish chora tadbirlari keltirib o‘tilgan.

Article Details

How to Cite
Normirzayev Avazxon Akram o‘g‘li. “BINOLARDA QAYTA TIKLANUVCHI ENYERGIYA MANBAALARINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 458-62, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2301.
Section
Articles

References

Yaqubjon o’g’li, Yaxshiboyev Mirolimjon, Normirzayev Avazxon Akram o’g’li, and Abdullayev Ikromjon Aminjanovich. "Research of expanded clay production technology in the Republic of Uzbekistan." HOLDERS OF REASON 1.1 (2023): 676-681.

Aminjanovich, Abdullayev Ikromjon, Yaxshiboyev Mirolimjon Yaqubjon o‘g‘li, and Normirzayev Avazxon Akram o‘g‘li. "Temirbeton konstruksiyalarni bevosita qurilish obektlarida monolit quyish uchun bo'shliqlar modullari tayyorlash texnologiyasi." HOLDERS OF REASON 1.1 (2023): 682-686.

Aminjanovich, Abdullayev Ikromjon, Yaxshiboyev Mirolimjon Yaqubjon o‘g‘li, and Normirzayev Avazxon Akram o‘g‘li. "TEMIRBETON KONSTRUKSIYALAR UCHUN BO'SHLIQLAR MODULLARI TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI." ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI 1.1 (2023).

Abdurahmanov, А. M., A. D. Кayumov, and A. A. Normirzayev. "ISSIQLIK IZOLYATSIYASI VA ENERGIYA-TEJAMKOR INNOVATSION QURILISH MATERIALI" Politsroblok" ni ishlab chiqarish." Journal of Universal Science Research 1.5 (2023): 1353-1356.

Ermaxammadovich, Jurayev Tulqinjon, Kayumov Asilbek Dilshatbekovich, and Normirzayev Avazxon Akram o’g’li. "Sementni kimyoviy tarkibi va maydalik darajasini aniqlash." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 3.6 (2023): 162-165.

Пахриддинов, Х. З., Абдуллаев, И. А., & Яхшибоев, М. Я. (2023). Факторы, препятствующие развитию производства железобетонных изделий. HOLDERS OF REASON, 1(1), 687-691.

Пахриддинов, Х. З., Абдуллаев, И. А., & Яхшибоев, М. Я. (2023). ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1).

Улжаев, Ф. Б., & Пахирдинов, Х. (2024). В случае Амударьи требования по забору воды из рек без плотин с водозаборов Каршинского магистрального канала. HOLDERS OF REASON, 4(1), 1-5.

Obokulovich, M. B. (2023). Rangli defektoskopik kapillyar usulning muhim afzalligi va kamchiliklari. HOLDERS OF REASON, 1(1), 671-675.

Каюмов, А. Д. (2023). ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «ШИМОЛИЙ САНОАТ» РАСПОЛОЖЕННОЙ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЕ ГОРОДА: ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «ШИМОЛИЙ САНОАТ» РАСПОЛОЖЕННОЙ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЕ ГОРОДА.

Зикриеев, С. С., & Солижонов, Ж. О. (2022). Исследование шумовых характеристик строительной техники и инструмента. In Избранные доклады 68-й Университетской научно-технической конференции студентов и молодых ученых (pp. 687-691).

Mamajonova, O. A., & Solijonov, J. O. (2023). KO ‘CHMAS MULK QIYMATII BAHOLASHNING NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARI: KO ‘CHMAS MULK QIYMATII BAHOLASHNING NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARI.

Javohir, Solijonov, et al. "APPLICATION AND CAPABILITIES OF THE AUTOCAD PROGRAM IN ARCHITECTURE." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 100-106.

Javohir, Solijonov, et al. "The Scientific Innovations Shaping the Future of Architecture." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 95-99.

Javohir, Solijonov, et al. "The Intersection of Science and Art: Exploring the Scientific Advancements in Architecture." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 71-73.

Javohir, Solijonov, et al. "Challenges in Training and Scientific Pedagogical Capacity Building in the Field of Architecture and Construction." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 48-51.

Javohir, Solijonov, et al. "Application of matrices in architecture and design Sox." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 43-47.

Javohir, Solijonov, et al. "The Intersection of Science and Design: Advancing Architecture through Scientific Inquiry." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 74-78.

Javohir, Solijonov, et al. "The Intersection of Architecture and Sustainability." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 56-62.

Javohir, Solijonov, et al. "Enhancing Architectural Education: Innovative Approaches in Teaching Architectural Sciences." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 90-94.

Javohir, Solijonov, et al. "Sustainable Architecture: Balancing Aesthetics, Functionality, and Environmental Responsibility." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 63-70.

Javohir, Solijonov, et al. "Exploring the Principles and Applications of Draftsman Geometry." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 52-55.