KON METALLURGIYA SOHASINI RAQAMLASHTIRISH

Main Article Content

Abdikarimova Aynura Abay qizi

Abstract

Maqolada  raqamli  iqtisodiyot  mohiyati,  ijobiy  va  salbiy  taraflari  berilgan. O’zbekistonda  raqamli  iqtisodiyotni  rivojlantirish  bo’yicha  ustuvor  yo’nalishlar  ko’rsatilib  o’tilgan. Xususan  kon  metallurgiya  sohalarida  raqamlashtirish  ifodalangan.

Article Details

How to Cite
Abdikarimova Aynura Abay qizi. “KON METALLURGIYA SOHASINI RAQAMLASHTIRISH”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 503-8, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2308.
Section
Articles

References

Xashimova S., Abdikarimova A. RAQAMLI IQTISODIYOT HAQIDA TUSHUNCHA, AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 6. – С. 225-228.

Хашимова С. РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ-ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИИ УЗБЕКИСТАНА //ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 24-29.

Хашимова С. Н. и др. ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //Интернаука. – 2017. – №. 6-1. – С. 85-86.

NIGMATULLAEVNA H. S., ABDUMUMINOVNA I. S. Economic Security Of Ferrous Metallurgy //JournalNX. – Т. 7. – №. 02. – С. 69-72.

https://agmk.uz

https://www.ngmk.uz

https://lex.uz