CHIZMACHILIK DARSLARINI TO'G'RI TAQSIMLASH

Main Article Content

Sharobidinov Muxriddin Xusniddin o’g’li, Toshqoʻziyeva Xusnida Xamzali qizi

Abstract

Chizmachilik darslarini taqsimlash o'quvchilarga optimal ta'lim tajribasi va ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlarini taqdim etishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu ilmiy maqola dars chastotasi, davomiyligi va ketma-ketligi kabi omillarni hisobga olgan holda chizma darslarini to'g'ri taqsimlashning ahamiyatini o'rganadi. Ushbu tarqatish omillarining talabalarning faolligiga, mahoratini saqlab qolishga va badiiy o'sishga ta'sirini o'rganish orqali ushbu maqola o'qituvchilar va ma'murlarga rasm chizish darslarini samarali tashkil etish va rejalashtirish bo'yicha dalillarga asoslangan tushunchalarni taqdim etishga qaratilgan. Samarali tarqatish strategiyalari talabalarning o'quv salohiyatini maksimal darajada oshirishi, doimiy takomillashtirishga yordam berishi va ularning badiiy qobiliyatlarini rivojlantirishi mumkin.

Article Details

How to Cite
Sharobidinov Muxriddin Xusniddin o’g’li, Toshqoʻziyeva Xusnida Xamzali qizi. “CHIZMACHILIK DARSLARINI TO’G’RI TAQSIMLASH”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 509-12, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2309.
Section
Articles

References

Valentinovna, Mamadjanova Svetlana, and Urinbaeva Azada Baxadirovna. "The role of mobile applications in the education system." Onomázein 62 (2023): December (2023): 2088-2093.

Bakhadirovna, Urinbaeva Azada, Erkinjonova Shakhrina Oybekjonovna, and Yolchiyeva Oygulkhan Shermuhamadovna. "THE ROLE OF MOBILE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.12 (2023): 1192-1194.

Baxadirovna, Urinbaeva Azada, and Azimov Azizbek Alisher o‘g‘li. "7-SINFLARDA KO’PAYTMA VA YEG’INDINING ASSOTSIATIVLIK XOSSASINI GEOMETRIK SHAKLLAR ORQALI TUSHUNTIRISH." Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi 21.2 (2024): 43-45.

Baxadirovna, Urinbaeva Azada, and Abdumannonov Olimjon Xurramjon o‘g’li. "RIVOJLANIB BORAYOTGAN DUNYODA" MASOFAVIY TA’LIM" O ‘RNI VA AHAMIYATI." Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi 21.2 (2024): 40-42.

Azada, Urinbaeva, and Ikromov Muxamadali. "Python dasturlash tili ahamiyati va o ‘qitish metodikasi." Research and Publications 1.1 (2024): 153-156.

Azada, Urinboyeva, and Tojimatov Hojibek. "Hide Folders dasturini pedagogik faoliyatdagi ahamiyati." Research and Publications 1.1 (2024): 144-147.

Azada, Urinbaeva, and Dehqonov Iqboljon. "React kutubxonasining ishlash tamoyillari." Research and Publications 1.1 (2024): 148-152.

Baxadirovna, Urinbaaeva Azada. "Veb xavfsizligi zaifliklari va qarshi choralarning chuqur tahlili: umumiy hujumlar va samarali mudofaalarni o'rganish." Science Promotion 9.1 (2024): 363-371.

Baxadirovna, Urinbayeva Azada. "O ‘NLI KASRLARNI HISOBLASHNI O ‘RGANISHDA KHAN ACADEMY PLATFORMASIDAN FOYDALANISH." Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi 21.2 (2024): 46-48.

Aminovna, Turakulova Feruza, and Isakova Arofat Makhkamovna. "Technology of Working with Text in the Organization of Independent Learning of Students." European Multidisciplinary Journal of Modern Science 5 (2022): 317-321.

Mahkamovna, Isaqova Arofat. "STAGES OF REJECTION OF INNOVATIVE PROCESSES IN EDUCATION." ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.11 (2022): 74-76.

Исакова, Арофат Махкамовна, and Юлдузхон Ахадовна Шакирова. "САМОПОНИМАНИЕ РЕБЕНКА В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ." Интернаука 19-2 (2020): 42-44.

Aminovna, Feruza Turakulova, and Arofat Isakova Makhkamovna. "Technology of methodical preparation of future primary school teachers for qualification practice." Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 4 (2022): 185-188.

Makhkamovna, Isakova Arofat. "The family as an important factor in the formation of adolescent characteristics." European Journal of Research Development and Sustainability 2.2 (2021): 34-36.

Mahkamovna, Isaqova Arofat. "MEDIA PEDAGOGY-A SEPARATE AREA OF PEDAGOGY." ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.11 (2022): 66-70.

Makhkamovna, Isakova Arofat. "PEDAGOGICAL FUNDAMENTALS OF THE TEACHER'S CREATIVE APPROACH TO THE EDUCATIONAL PROCESS." (2023).

Arofatkhan, Isaqova, and Tojimamatov Abdulaziz. "FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS IN FUTURE EDUCATORS." Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence 2 (2023): 338-341.

Akramov, Mehriddin. "FARZAND KAMOLOTIDA OILA TARBIYASINING O ‘RNI." Current approaches and new research in modern sciences 2.2 (2023): 117-121.

Makhkamovna, Isaqova Arofat. "EDUCATIONAL METHODS FOR DEVELOPING SUGGESTIVE SKILLS IN FUTURE TEACHERS USAGE." 湖南大学学报 (自然科学版) 50.12 (2023).

Khaydarovich, Abdullaev Alimardon, and Sharaboev Ulugbek Muhammedovich. "The role of rishton school of culture in the development of applied art on the basis of national and modern tendencies." (2022).

Mamajanovich, Batir Baratboyev, and Sharaboyev Ulugbek Muhammedovich. "Combination of Genres in Painting." International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development 2.12: 42-47.

Mukhamedovich, Sharabaev Ulugbek. "TEACHING METHODS OF PAINTING." Open Access Repository 8.12 (2022): 406-408.

Mumuhammadovich, Sharabayev Ulugbek. "EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN VISUAL AND PRACTICAL ARTS." Conferencea (2022): 121-125.

Mukhamedovich, Sharabaev Ulugbek. "WORKING IMAGE OF GEOMETRIC SHAPES IN PENCIL DRAWING." Open Access Repository 9.11 (2022): 204-207.

Muhammedovich, Sharaboev Ulugbek. "TYPES OF COLOR IMAGES." Open Access Repository 8.11 (2022): 38-41.

Muxamedovich, Sharabayev Ulug'bek, and Ergasheva Orifaxon Xolmurodovna. "SCHOOL SUPPLIES AND MATERIALS USED IN THE VISUAL ARTS." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).

Muhammedovich, Sharabayev Ulug'bek. "Problems of Teaching Drawing at School." International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development 4.1: 35-39.

Mumuhammadovich, Sharabayev Ulugbek. "EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN VISUAL AND PRACTICAL ARTS." Conferencea (2022): 121-125.