Amaliy dasturiy ta'minot va amaliy dasturlar paketi

Main Article Content

Xasanov Diyorjon Ramish o’g’li
Xudoyberdiyev Nodirjon

Abstract

Ushbu maqolada amaliy dasturiy ta’minot va amaliy dasturlar paketi, axborot -atrof-muxit ob'еktlari va hodisalari ko’rib chiqilgan

Article Details

How to Cite
Xasanov Diyorjon Ramish o’g’li, and Xudoyberdiyev Nodirjon. “Amaliy Dasturiy ta’minot Va Amaliy Dasturlar Paketi”. HOLDERS OF REASON, vol. 1, no. 1, Nov. 2023, pp. 61-65, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/255.
Section
Articles

References

Aminov I.B. “Komputerning texnik va dasturıy ta’minoti”

M.Aripov, M.Fayziyeva, S.Dottayev. Web texnologiyalar. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, "Faylasuflar jamiyati". 2013.

M.E.Mamarajabov, SH.SH.Adinayev, R.A.Razzokov Kompyuter ta’minoti. Pеdаgоgikа oliy ta’lim muassasalari talabalаri uchun dаrslik. Toshkent, 2017, 642 b.

Ситанов С.В., Ситанов Д.В. Visual Basic 6.0. Основные навыки: Учеб. пособие / ГОУ ВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново, 2005. 92 с. ISBN 5-9616-0103-Х.