KONSTITUTSIYAVIY ISLOHOTLAR: MAQSAD – INSON HUQUQ VA ERKINLIKLARI OLIY O‘RINDA

Main Article Content

Po'latov Dilshod Qaxramonovich

Abstract

Mazkur maqolada inson huquqlariga oid xalqaro hamda milliy qonunchilik huquqiy jihatdan tahlil qilingan bo‘lib, unda O‘zbekiston Respublikasida inson huquqlari sohasida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar bayon etilgan. Bundan tashqari bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida inson huquqlari sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar tahlili shuningdek ushbu islohotlarning bugungi kundagi ahamiyati hamda uning jamiyatdagi o‘rni va ro‘li tahlil qilingan. Qolaversa, ushbu maqolada inson huquqlarini ta’minlashda Konstitutsiyaviy islohotlarning qay darajada muhim ekanligi  ilmiy va nazariy jihatdan keng ochib berilgan. 

Article Details

How to Cite
Po’latov Dilshod Qaxramonovich. “KONSTITUTSIYAVIY ISLOHOTLAR: MAQSAD – INSON HUQUQ VA ERKINLIKLARI OLIY O‘RINDA”. HOLDERS OF REASON, vol. 1, no. 1, Nov. 2023, pp. 66-75, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/256.
Section
Articles
Author Biography

Po'latov Dilshod Qaxramonovich, Toshkent davlat yuridik universiteti Ommaviy huquq fakulteti 3-kurs talabasi

.

References

И.А.Каримов. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7-том. – Т.: «Ўзбекистон», 1999. – 249- 250-бет.

Inson huquqlari umumiy nazariyasi: IIV tizimidagi ta’lim muassasalari tinglovchi va kursantlari, shuningdek huquqni muhofaza etuvchi organlar xodimlari uchun darslik. — T., 2012. — 304 b

Саидов А.Х.. Международное право прав человека: Учебное пособие / Отв.ред. акад. Б.Н. Топорнин. М., 2002. - С. 80.

Образование в области прав человека: национальный и зарубежный опыт / Отв. изд. А.Х. Саидов. - Ташкент: Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека, 2011. - С. 11.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining Rezolyusiya

https://www.asianforum.uz/en/news/the-national-center-of-the-republic-of-uzbekistan-for-human-rights-in-2020

http://www.nhrc.uz/en/ National site of the human rights of the Republic of Uzbekistan.

https://constitution.uz/uz/news/ inson-huquq-va-erkinliklariningkonstitutsiyaviy-huquqiy-kafolatlari

http://www.insonhuquqlari.uz/ Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi. Forum – 18

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi/konstitutsiyaga sharh https://e-library.namdu.uz/

https://www.undp.org/uzbekistan/projects/strengthening-rule-law-and-human-rights-protection-uzbekistan

https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/uzbekistan/report-uzbekistan/