[1]
Haydarov Islomjon Hatamjon o’g’li 2023. ESHITISHIDA NUQSONI BO’LGAN BOLALAR MAKTABIDA TABIATSHUNOSLIKNI O‘QITISHNING ASOSIY METODI SIFATIDA – TAJRIBA METODI VA AMALIY ISHLAR. HOLDERS OF REASON. 1, 1 (Oct. 2023), 36–40.