(1)
M.O.Xudoberganov. Konstruksion Materiallarni Korroziyaga Va Issiqqa Bardoshliligini Orttirish Tasniflari. HOR 2024, 2, 8-17.