(1)
Xaminov Burxon Turgunovich, Qayumova Zumradxon Rustamjon qizi. Qattiq Qotishmani Struktura Va Fizik-Mexanik Xossalariga Ultradispers TiC Zarrachalar Miqdorining ta’sirini Aniqlash. HOR 2024, 2, 28-38.