(1)
Haydarov Islomjon Hatamjon o’g’li. ESHITISHIDA NUQSONI BO’LGAN BOLALAR MAKTABIDA TABIATSHUNOSLIKNI O‘QITISHNING ASOSIY METODI SIFATIDA – TAJRIBA METODI VA AMALIY ISHLAR. HOR 2023, 1, 36-40.