M.O.Xudoberganov. (2024). Konstruksion materiallarni korroziyaga va issiqqa bardoshliligini orttirish tasniflari. HOLDERS OF REASON, 2(3), 8–17. Retrieved from https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/1356