Xaminov Burxon Turgunovich, Qayumova Zumradxon Rustamjon qizi. (2024). Qattiq qotishmani struktura va fizik-mexanik xossalariga ultradispers TiC zarrachalar miqdorining ta’sirini aniqlash. HOLDERS OF REASON, 2(3), 28–38. Retrieved from https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/1358