Haydarov Islomjon Hatamjon o’g’li. (2023). ESHITISHIDA NUQSONI BO’LGAN BOLALAR MAKTABIDA TABIATSHUNOSLIKNI O‘QITISHNING ASOSIY METODI SIFATIDA – TAJRIBA METODI VA AMALIY ISHLAR. HOLDERS OF REASON, 1(1), 36–40. Retrieved from https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/163