M.O.Xudoberganov. 2024. “Konstruksion Materiallarni Korroziyaga Va Issiqqa Bardoshliligini Orttirish Tasniflari”. HOLDERS OF REASON 2 (3):8-17. https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/1356.