Xaminov Burxon Turgunovich, Qayumova Zumradxon Rustamjon qizi. 2024. “Qattiq Qotishmani Struktura Va Fizik-Mexanik Xossalariga Ultradispers TiC Zarrachalar Miqdorining ta’sirini Aniqlash”. HOLDERS OF REASON 2 (3):28-38. https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/1358.