Haydarov Islomjon Hatamjon o’g’li. 2023. “ESHITISHIDA NUQSONI BO’LGAN BOLALAR MAKTABIDA TABIATSHUNOSLIKNI O‘QITISHNING ASOSIY METODI SIFATIDA – TAJRIBA METODI VA AMALIY ISHLAR”. HOLDERS OF REASON 1 (1):36-40. https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/163.