Xaminov Burxon Turgunovich, Qayumova Zumradxon Rustamjon qizi (2024) “Qattiq qotishmani struktura va fizik-mexanik xossalariga ultradispers TiC zarrachalar miqdorining ta’sirini aniqlash”, HOLDERS OF REASON, 2(3), pp. 28–38. Available at: https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/1358 (Accessed: 19 May 2024).