Haydarov Islomjon Hatamjon o’g’li. “ESHITISHIDA NUQSONI BO’LGAN BOLALAR MAKTABIDA TABIATSHUNOSLIKNI O‘QITISHNING ASOSIY METODI SIFATIDA – TAJRIBA METODI VA AMALIY ISHLAR”. HOLDERS OF REASON, vol. 1, no. 1, Oct. 2023, pp. 36-40, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/163.