Haydarov Islomjon Hatamjon o’g’li. “ESHITISHIDA NUQSONI BO’LGAN BOLALAR MAKTABIDA TABIATSHUNOSLIKNI O‘QITISHNING ASOSIY METODI SIFATIDA – TAJRIBA METODI VA AMALIY ISHLAR”. HOLDERS OF REASON 1, no. 1 (October 15, 2023): 36–40. Accessed July 16, 2024. https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/163.