1.
Haydarov Islomjon Hatamjon o’g’li. ESHITISHIDA NUQSONI BO’LGAN BOLALAR MAKTABIDA TABIATSHUNOSLIKNI O‘QITISHNING ASOSIY METODI SIFATIDA – TAJRIBA METODI VA AMALIY ISHLAR. HOR [Internet]. 2023 Oct. 15 [cited 2024 Jul. 16];1(1):36-40. Available from: https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/163